Nå LIKER folk bomringen

For første gang ser et flertall av befolkningen positivt på bomringen i Oslo og Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosam, som er en holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akerhus, viser at 51 % er positive til innføringen av bompenger. Dette resultatet er det høyeste målt siden undersøkelsens start i 1989, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Dette bekrefter den trenden vi har sett de siste årene, at bompengeordningen har et godt fotfeste i befolkningen, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Turid Stubø Johnsen.

Det er nettopp States vegvesen som har gjort undersøkelsen, sammen med Jernbaneverket, Ruter, NSB, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

To tredjedeler av de spurte synes det er riktig å bruke bompenger på kollektivtiltak, og like mange mener at det er et godt kollektivtilbud i Oslo og Akershus.

- Undersøkelsen viser at mange synes det er bra at pengene de legger igjen i bomringen brukes til å bygge ut kollektivtilbud og viktige vegprosjekter som kommer innbyggerne til gode, sier Johnsen.

Vel verdt å merke seg er at 67 % sier de er fornøyde med hovedvegnettet i Oslo og Akershus. Etter innføringen av Oslopakke 3 har tilfredsheten med både kollektivtilbudet og vegnettet økt med om lag 23 prosentpoeng.

Undersøkelsen viser også at befolkningen i Oslo og Akershus i utgangspunktet er positive til at det innføres kø-prising og differensierte takster i bomringen. Dette kan for eksempel være forskjellig takst på ulike tider på døgnet og billigere passeringer for miljøvennlige biler. Om lag 60 % av de som har tatt standpunkt synes slike tiltak er en god idé, og 3 av 4 mener det er riktig med restriktive tiltak for å bedre luftkvaliteten, som for eksempel piggdekkavgift.

74 % av de spurte mener at syklister som trafikantgruppe bør prioriteres opp. Om lag halvparten av de spurte sier også at de ville syklet mer om tilretteleggingen var bedre. Disse resultatene samsvarer med tidligere års undersøkelser.

Powered by Labrador CMS