Obligatorisk bompengebrikke

Kjøretøy over 3 500 kg skal i fremtiden være utstyrt med elektronisk brikke for passering av bomstasjonene på det norske veinettet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget vedtok våren 2013 en endring av veitrafikkloven som åpner for at Samferdselsdepartementet kan fastsette denne nye forskriften.

- Samferdselsdepartementet arbeider med forskriften som vil regulere ordningen med obligatorisk bompengebrikke nærmere. Ordningen vil gjelde både norsk og utenlandsk transportnæring. Obligatorisk bompengebrikke vil sikre økte bompengeinntekter, sparte administrasjonskostnader i forbindelse med bompengeinnkrevingen og bedre konkurransevilkår for norsk og utenlandsk næring, sier samferdselsminister Marit Arnstad.  

Ordningen med obligatorisk bompengebrikke ventes å kunne tre i kraft fra 2014.

Regjeringen ønsker i tillegg å styrke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveger ved å innføre krav om vinterdekk og mønsterdybde på 5 mm for tunge kjøretøy. Forslaget til nye bestemmelser er sendt på høring av Statens vegvesen, og det tas sikte på å innføre dem fra neste vintersesong. Dette tiltaket skal føre til at vogntogene – inkludert de som kjøres av utenlandske transportører – er bedre skodd for trafikk på norske vinterveier.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS