Risavika-boikott fra 1. november

Tirsdag ettermiddag brøt forhandlingene mellom NTF og NHO sammen, og fra 1. november blir det boikott av Risavika Terminal.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) setter i verk full boikott av Risavika Terminal ved Stavanger fra 1. november, opplyser NTF i en pressemelding. Årsaken til boikotten er en strid om tariffavtale.

Allerede i oktober i fjor varslet NTF for første gang boikott av terminalen i Risavika, etter at den faste tvistenemnda konkluderte med at terminalen var et såkalt tarifftomt rom. Det ville innebære at NTF har rett til å ta i bruk kampmidler for å få gjennomført sine krav.

NHO Logistikk og Transport stevnet NTF for retten med påstand om at boikott ville være ulovlig.

NTF vant saken i Arbeidsretten, men arbeidsgiverne brakte saken videre inn for Oslo Tingrett for brudd på boikottloven, men tapte på alle punkter og måtte også betale saksomkostninger.

- Svært skuffet

NTF varslet så at boikott ville gjennomført fra 1. oktober, men utsatte dette til 1. november etter signaler om at arbeidsgiverne ønsket å forhandle om en tariffavtale.

- Vi trodde arbeidsgiverne var interesserte i å forhandle om tariffavtale, men det var de ikke, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- Vi er svært skuffet over at arbeidsgiverne i realiten ikke ønsket å forhandle om opprettelse av en tariffavtale ved terminalen. De har nå tapt i både Arbeidsretten og Tingretten i denne saken og burde heller forhandle om innholdet i en tariffavtale i stedet for å velge konfrontasjon. I denne saken opptrer de både urimelig og uansvarlig, sier Hansen

- Dette er et kraftig angrep på arbeidstakerrettigheter, og vi kommer ikke til å gi oss før kampen er kronet med seier. NTF vil nå gå i dialog med en rekke andre forbund for å diskutere hvordan man kan få en mest mulig effektiv boikott av Risavika. Vi vil derfor komme tilbake med ytterligere informasjon om konsekvensene av en slik boikott, sier Roger Hansen.

- Vil doble kostnadene

Tidligere har NTF forhandlet med NHOlt, men nå var det forhandlinger direkte med Risavika Terminal.

- Risavika Terminal har kommet med ulike forslag til løsninger, men vi kom ikke til enighet under forhandlingene, sier daglig leder Kurt Ommundsen ved Risavika Terminal til Aftenbladet.

- NTF krever innført en tariffavtale fra 1974 som vil heve kostnadene ved lasting og lossing ved Risavika Terminal med cirka hundre prosent, noe som ikke vil være bærekraftig for sjøtransporten i vår region. Nær 50 arbeidsplasser i Risavika er truet dersom de gjennomfører sin varslede boikott fra 1. november, sier Ommundsen.

- Meningsløst

Regionleder for NHO Logistikk og Transport Rogaland, Jan Håvard Hatteland, har tidligere uttalt til Rogalands Avis at han mener en boikott er meningsløst.

– Vi ønsker dialog og ikke konfrontasjon i denne saken, sier han til lokalavisen.

Han sier at en boikott vil bety at deler av aktiviteten i Risavika Havn vil stoppe opp.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at noe sånn skjer. Da må vi sammen med Risavika Havn se på hvilke juridiske muligheter vi har og vurdere mottiltak, sier han.