Eimskip frakter mye fisk fra Nord-Norge.
Eimskip frakter mye fisk fra Nord-Norge.

- Må direkte til Nord-Norge

Eimskip Norway har også kalkulert på en sjøveis forbindelse  mellom Bodø og Tromsø á la «Tege» som TollPost Globe drev frem til 2013. Heller ikke Eimskip har funnet det lønnsomt.

Publisert

- Veldig bra artikkel i Moderne Transport i dag, åpner Lara Konradsdottir, administrerende direktør i Eimskip, en epost til Moderne transport med.

Artikkelen hun refererer til er «Tege-erstatning er ikke eneste løsning», hvor North Sea Container Lines kommersielle direktør, Eivind Bergland, påpeker at:

– Hvis en erstatning for «Tege» hadde vært lønnsom, hadde den allerede vært i gang.

Har regnet på tallene

- Eimskip  er helt enige med NCL. Vi har også kalkulert på dette og ikke funnet det lønnsomt. Det andre vi er enige i , er at «en billigere og mer realistisk løsning, må være å sørge for at lasten kommer direkte til Nord-Norge i stedet for via Østlandet,  mesteparten av varene blir jo ikke produsert der. En må prøve å vri på logistikken, uansett om det opprinnelig er oversjøisk gods eller shortsea, direkte til Nord-Norge. Nord-Norge bør ikke være avhengig av Oslofjorden og godset bør gå fra Europa og rett til Nord-Norge».- Må d

Eimskip Norway AS er et transport- og logistikkselskap med røtter tilbake til 1985 i Norge. Selskapet er en del av Eimskip Group.

Bygger logistikksenter i Tromsø

- Vi er en del av Eimskip Group, som er et internasjonalt selskap med 105 års fartstid og etablert i 21 land verden over. Vi tørr å påstå at vi er en betydelig aktør når det kommer til transport av frossen fisk fra Murmansk, Troms og Finnmark til markeder verden over, forteller Lara Kondradsdottir om Eimskip. Hun fortsetter:

- Vårt mål er å kunne benytte våre fartøy bedre nordgående på tørr- og industrilast. Det er en av grunnene til at vi bygger og satser på et nytt logistikk senter i Tromsø, sammen med Fiskernes Agnforsyning (FA).

Siden slutten av 1990 har selskapet utviklet fraktruta sjøveien fra Nord-Norge til Europa, både eksport og import, samt innenlands transport.

Anløper 40-50 havner

- I dag opererer vi tre fraktefartøy på den såkalte «Orange linja». Den starter opp i Murmansk, seiler etter norskekysten ned til Bergensområdet, derifra til Nederland og videre til England, påpeker Kondradsdottir. 

Disse fartøyene seiler på tre ukers rundtur og anløper Tromsø og andre havner i Nord Norge ukentlig både på sør og nord. På en tre ukers rundtur anløper hvert av fartøyene opptil 40-50 havner etter norske kysten.

- God utvikling

- Tromsø er desidert størst på frys, og de siste årene har vi lastet opp mot 100.000 tonn av frossen fisk i Tromsø. Vi har hatt en god utvikling spesielt siden 2012 uti fra Tromsø. Men, vi merker konkurranse spesielt fra bil/landtransport til Baltikum og resten av Europa. Det er en tøff konkurranse på pris, konstaterer Konradsdottir