På nyåret går den første skinnetransporten av laks mellom Narvik og Kina.
På nyåret går den første skinnetransporten av laks mellom Narvik og Kina.

Klart for laksetoget til Kina

Det første toget med fersk laks til Kina går på nyåret.

Publisert

Ved hjelp av ny lagringsteknologi er det nå mulig å transportere fersk laks fra Narvik til Kina på skinner.

Ifølge Narviks havnedirektør Rune Arnøy skal det finske statlige togselskapet VR Cargo stå for transporten. 

Ifølge Narviks havnedirektør Rune Arnøy skal det finske, statlige togselskapet VR Cargo stå for transporten.
Ifølge Narviks havnedirektør Rune Arnøy skal det finske, statlige togselskapet VR Cargo stå for transporten.

Et transportsamarbeid nærmer seg dermed en milepæl.

Allerede i sommer fortalte den finske konsulenten Micael Blomster at det jobbes med å transportere fersk norsk laks fra Narvik til Kina.

Ifølge Jernbanemagasinet skal fisken transporteres med tog fra Norge til Kina ved å bruke eksisterende transportløsninger fra Narvik via Boden, Haparanda/Torneå og til Kouvola, en togtur på rundt ti dager.

BluWraps løsning

Adm. direktør Ola H. Strand i Bluewrap har en sentral rolle i Kina-transporten, og har utarbeidet en løsning som sørger for at fisken holder seg fersk hele veien.
Adm. direktør Ola H. Strand i Bluewrap har en sentral rolle i Kina-transporten, og har utarbeidet en løsning som sørger for at fisken holder seg fersk hele veien.

En løsning fra BluWrap skal sørge for at fisken holder seg fersk hele veien.

Mtlogistikk skrev i juli at det nærmer seg avgang for første laks på toget fra Narvik til Kina, og at arbeidet med å forlenge togforbindelsen har fått et gjennombrudd.

Ny teknologi gjør at sjømat kan holde seg fersk i 30 dager. Det er dobbelt så mye som i dag, og gjør at fisken rekker å ta toget til Kina i stedet for å fly.

Det gir betydelige CO2-utslipp som taler til fordel for å bruke Ofotbanen.

Russland har endret på reglene for transitt av fisk og andre matvarer på bil og tog. Nå tillater de at containere med fisk kan komme inn gjennom Finland og passere ut igjen i Kasakhstan.

De nye reglene åpner helt nye muligheter for å frakte varer mellom Narvik og Kina.

I 2018 etablerte Narvik havn og utviklingsselskapet Futurum, Kouvola Innovation og Xi’an i Kina en avtale om å utvikle togtransporter mellom Xi’an, Kouvola og Narvik.

Forskjellig sporvidde i de ulike landene løses ved at containerne lastes over på vogner i Haparanda, for så å bli lastet om igjen i Kasakhstan.

Vekker oppsikt

Arnøy mener at eksport av norsk sjømat også vekker stor interesse i et land som Kasakhstan, der statlige investeringsselskap er interessert i å etablere fabrikker som kan foredle fersk, norsk fisk.

– Bakgrunnen for dette er det kinesiske initiativet «One Belt, One Road». Godstransport med tog mellom Kina og Skandinavia er ikke lenger fantasi. Når vi også har fått være med på en avtale med formål om å forlenge transporten til og fra Narvik, har vi tro på at vi sammen skal greie å få til dette, sier Narviks havnedirektør og viser til at det finske statlige togselskapet VR Cargo har en nøkkelrolle.

Togselskapet har et mangeårig forhold til russisk jernbane og kontakter helt inn i Kina, og har i tillegg monopol på å kjøre gjennom Finland til grensen mot Sverige.

– Fra Haparanda på svensk side har vi både svenske og norske selskap som er interessert i å kjøre. Og hvis fisken kan beholdes fersk i flere uker, er vekstpotensialet enormt. Like fullt er vi er avhengige av drahjelp fra transportører og speditører i ulike sammenhenger, ikke minst fordi tollbarrierer skal overholdes på forskjellig vis. Det aller beste ville vært at myndighetene på øverste nivå møttes og fikk på plass avtaler, sier Arnøy og viser til at Duisburg i Tyskland har blitt den største kinesiske «huben» i Europa fordi kinesiske, russiske og tyske myndigheter på topp nivå er blitt enige om at her skal det satses.