Bjarne I. Wist på sporet

CargoNets tidligere strategidirektør, Bjarne Ivar Wist, har en sentral rolle i utviklingen av ny europeisk infrastruktur.

Publisert Sist oppdatert

Som ansvarlig for jernbane og infrastruktur i Langø Service er Wist engasjert i en bransje som investerer milliarder av kroner på blant annet opprustning av vei og jernbane.

Trondheimsselskapet tilbyr effektive løsninger for utvikling av infrastruktur på terminaler og innen alle transportformer.

Wist understreker at omfanget av prosjekter, og kravene til rask gjennomføring krever nytenkning fra alle involverte.

- Prefabrikerte løsninger representerer fremtiden også for bygging av infrastruktur, slik utviklingen har vært innen byggindustrien. Langø Service har en ledende posisjon for leveranse av slike løsninger, forteller Wist.

Han understreker at byggetid og kostnader kan halveres med slike løsninger.

Nytenkning

- Skal vi nå ambisjonene for utvikling av infrastrukturen i Skandinavia må det tenkes nytt. Våre løsninger er benyttet i over 500 store byggeprosjekter i blant annet Tyskland. De er levert til jernbaneverksteder, flyplasser og terminaler. Vi har fokus på logistikk både under bygging og for den ferdige løsningen. Tilrettelegging for tekniske installasjoner, som løftebukker, lys og annet utstyr gjøres i produksjonen. Dette gir redusert ressursbruk på byggeplassen. Alle parter tjener på dette, og vi er overbevist om at slike løsninger i fremtiden vil være normalen, sier Bjarne Ivar Wist.

Langø Service leverer verkstedutstyr til alle områder for tunge kjøretøyverksteder, buss og jernbane. Selskapet omsetter for 65 mill. kroner og har 20 ansatte. Langø Service har et landsdekkende servicenett både i Norge, Sverige Finland.