Gasum fortsetter å utvide biogass-nettverket i Norge.

Sikrer biogasskorridor mellom Oslo og Bergen

Gasum kunne denne uken, under et digitalt medlemsmøte i regi av Norges Lastebileier-Forbund, kunngjøre at de vil etablere tre nye fyllestasjoner for flytende biogass. Tiltaket vil blant annet bidra til å modne den viktige godskorridoren mellom Bergen og Oslo for biogasskjøretøy.

Publisert
Jogeir Munkeby, Sales Manager i forretningsenhet Tungtransport i Gasum.

Fyllestasjonene kommer i Førde, Gol og Håbakken. Disse anleggene, som er planlagt ferdigstilt i 2025, forventes å åpne nye muligheter for transportører som vurderer å investere i biogasskjøretøy.

Med et stadig økende krav om å redusere klimagassutslipp, presenterer biogass et viktig verktøy for transportsektoren, som står for en tredjedel av Norges utslipp. 

- Norge har satt seg som mål å kutte 55 prosent av sine utslipp innen 2030. Foreløpig har vi oppnådd en reduksjon på 4,7 prosent, forklarte Jogeir Munkeby, fra Gasum under møtet. 

- Transportnæringen må ta i bruk alle tilgjengelige midler, og biogass er en av de mest klimavennlige løsningene vi har i dag, sa han, i et møte som er referert til på NLFs egne hjemmesider.

Økende interesse for biogass

For flytende biogass har Gasum seks stasjoner allerede på plass, med ytterligere tre som kommer i drift innen utgangen av 2025. De nye fyllestasjonene på Skui i Bærum, Grønlihavna i Oslo, og Sandnes vil styrke infrastrukturen for flytende biogass betydelig. 

- Skui-stasjonen åpner i august, Grønlihavna i november, og vi forventer at Sandnes er klar innen utgangen av 2024, utdypet Munkeby.

I tillegg til Gasum er det også andre anlegg, blant annet fra Air Liquid, som har tre fyllestasjoner i drift.

Nye anlegg i 2025

Når det gjelder de nye stasjonene som skal stå ferdig i 2025, vil disse bidra til å styrke viktige transportkorridorer i Norge. 

- Vi etablerer fyllestasjonene i Førde, Gol og Håbakken for å sikre en effektiv biogasskorridor mellom Oslo og Bergen. Dette vil også bidra til å knytte sammen E39-korridoren fra Kristiansand opp til Ålesund, sa Munkeby.

I tillegg til de nye anleggene fremhevet Munkeby at det allerede eksisterer 33 stasjoner for komprimert biogass, hovedsakelig på Østlandet. 

- Komprimert biogass er også en god løsning, og vi vil fortsette å utvide nettverket, sa han. 

Et steg mot grønnere transport

Gasums satsing på biogass er et betydelig skritt mot å møte de nasjonale klimamålene og redusere transportsektorens miljøpåvirkning. 

- For å få flere lastebileiere til å velge biogassbiler, må fyllestasjonene komme først, understreket Munkeby. Han påpekte også at biogass ikke vil være den eneste løsningen, men en viktig del av en flerfasettert strategi for å innfri myndighetenes krav om utslippsreduksjon.

Powered by Labrador CMS