Tesla bruker havner rundt om i landet til sin bilimport. Trondheim Havn håper at flere bilprodusenter kan følge etter.

– Flere nybiler bør ta snarveien til vestkysten

Siste år har nærmere 2000 nybiler rullet over kai i Trondheim. – Flere bør gjøre som Tesla og gå sjøveien direkte til sluttkundens region, sier markedsrådgiver Ann Iren Holm Rise. Havnedirektør Einar Olsen i bilhavnen Drammen, er ikke helt enig.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trondheim Havn skriver på sine nettsider at «De store godshavnene på Østlandet har i over 50 år, vært tyngdepunkt for bilimport til Norge. Drammen Havn etablerte seg tidlig som Norges største bilhavn og tar imot 70 prosent av nybilmarkedet, men de siste år har stadig flere nybiler gått sjøveien helt frem til Trøndelag. Det gir viktige signaler om sjøtransportens konkurransekraft».

Ann Iren Holm Rise, prosjektleder i Kysthavnalliansen og markedsrådgiver i Trondheim Havn.

Ann Iren Holm Rise mener flere må få øynene opp for snarveien langs vestkysten av Norge.

– Vi ser at Tesla velger å gå nye veier, også når det gjelder sine egne transportvalg. Bilene kommer rett og slett raskere ut til regionene, ved at de skipes direkte til de lokale havnene fremfor å gå inn til Østlandet, og derfra med bil til resten av landet.

Hun mener vareeiere i hele regionen må få øynene opp for mulighetene som ligger snarveien fra kontinentet langs vestkysten, fremfor omlasting på Østlandet til bil som kjører opp gjennom Østerdalen til Trondheim.

Nybil ikke er ferdig vare

Moderne Transport spør Drammen Havn om å forklare hvorfor hovedtyngden av nybiler må gå innom Drammen Havn.

– Årsaken til at import av nye biler går gjennom havnene i Drammen eller Oslo, er nok at det er en god del klargjørings- og ombyggingsarbeider på bilene. Samtidig er det ofte kortere og raskere å ta det fra kontinentet til Norge via en sentral havn på Østlandet. For alle biler skal ikke rett ut til kunde. Noen biler skal det gjøres mye med, andre lite. Noen biler skal lagres, og det krever til dels store arealer. Samtidig er det volum, som gjør at logistikken rundt bilimporten får en kvalitetsmessig og økonomisk løsning som er på riktig nivå, sier havnedirektør Einar Olsen i Drammen på forslaget fra markedsrådgiver Ann Iren Holm Rise i Trondheim Havn.

Et lite land

Olsen legger til:

Drammen Havns havnedirektør Einar Olsen foran det gigantiske parkeringshuset der en god prosentandel av importerte biler til Norge er innom.

– Men vi har stor forståelse for at noen ganger er det riktig å teste markedet, eller lete etter alternative ruter. Slik er transport og slik er sjøtransport. Spesielt i de tilfeller det er noen tusen trøndere som har bestilt samme bil, kan det være lønnsomt å sende skipet rett til Trøndelag.

– Virkeligheten er ofte slik i Norge, at vi er for få mennesker og for små varestrømmer, til at en vare kan fordeles rett fra utlandet på mange steder og havner. Det er ofte muligheten for de store volumene som vinner, påpeker Einar Olsen.

Vagt eksempel

Selv om de aller fleste nybiler som kommer til Norge, må gå innom Drammen Havn grunnet ferdigstillelse etter kunders behov og volum, er enkelte andre varegrupper langt bedre egnet for å gå rett til Vestlandet, kan man fastslå etter flere ganger å ha hørt samme ideen fra vareeiere og havnefolk på Vestlandet og i Midt-Norge. Dessverre drukner kanskje budskapet fra Trondheim Havn litt ved at nybil brukes som eksempel?

Har livets rett

– Gjennom flere prosjekter og samarbeid som Kysthavnalliansen, Bergen Havn og Stavanger Havn, har det blitt bevist at sjøtransport fungerer godt for flere varestrømmer, enn man tradisjonelt sett har tenkt. Vi tror at i tillegg til vekst i bilimporten til Trøndelag, vil vi se mer mat- og forbruksvarer ta sjøveien langs Vestlands-kysten, Midt-Norge og Nord-Norge. På retur vil skipene frakte sjømat til det sentraleuropeiske markedet, sier Holm Rise på vegne av Trondheim Havn.

– Sjøtransport har dokumentert at det kan leveres gode dør-til-dør-løsninger med høy kvalitet til rett pris og ledetid langs hele kysten. Det er en myte at sjøtransport er dyrt, komplisert og uoversiktlig. Sjø er ikke bare konkurransedyktig – det er på vei til å bli et konkurransefortrinn, sier Trondheim Havns markedsrådgiver.

Miljøgevinst og konkurransekraft

Trondheim Havn påpeker at sjøveien ikke bare betyr raskere leveranser. Klimaavtrykket blir også langt mindre pr. transporterte tonn. Mer gods på sjø betyr mindre svevestøv, mindre klimautslipp og mindre risiko for ulykker langs norske landeveier. Det begynner stadig flere vareeiere å merke seg.

– Vi ser at flere og flere vareeiere setter krav til sine transportpartnere, om å bruke sjøtransport som en del av deres logistikk. Dette beviser at det er mer kunnskap om hva sjøtransport kan levere på og bli en del av logistikk-miksen, hos vareeiere vi tidligere ikke har sett på sjøveien, sier Holm Rise og legger til at flere kan lære av Tesla:

Trondheim Havn tror at bilbransjen også selv, synes det er interessant å følge med på Teslas måte å transportere nybil til Norge på. Det er en tradisjonell bransje som ofte velger kjente løsninger på vei. Nå ser vi en dreining der stadig flere ser på både sjø og bane, som gode alternativ eller supplement til tradisjonell veitransport. Her kan de hente inn både klimagevinst, effektivitet og økt konkurransekraft, understreker Holm Rise.

Powered by Labrador CMS