Westport til Bergen

Westport etablerer nytt terminaltilbud i Bergen havn fra 1. januar 2019.

Publisert

Parallelt med oppstarten av Westport Bergen AS overtar selskapet terminalvirksomheten til Nor Lines på Dokken i Bergen havn.

Westport Bergen AS skal tilby terminaltjenester for maritim næring i Bergensregionen. Satsningen baseres på det egenutviklede Westport-konseptet «Smart port», heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Westport har siden etableringen i 2009 utviklet et innovativt havneterminal-tilbud for sjøtransporten i Risavika ved Stavanger.

Selskapet har som ambisjon å modernisere og effektivisere terminaltjenestene ved å vektlegge kompetanseutvikling hos ansatte, god samhandling med kundene samt være ledende i forhold til innovasjon og bruk av smart teknologi.

Basert på de gode erfaringene fra Risavika ønsker nå selskapet å tilby sine tjenester til sjøtransporten også i Bergens regionen, og har derfor etablert Westport Bergen AS.

Overtar Nor Lines

Parallelt med oppstarten av Westport Bergen har en, gjennom en virksomhetsoverdragelse, blitt enige med Nor Lines om å overta deres eksisterende terminalvirksomhet på Dokken i Bergen havn. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at ansatte, utstyr og relevante avtaler overtas av Westport Bergen, herunder er det etablert avtaler om å betjene Nor Lines i havnen.

Ambisjonen videre er at selskapet med utgangspunkt i eksisterende virksomhet skal tilby terminaltjenester til andre aktører gjennom et flerbrukstilbud som baseres på «smart port» konseptet Westport har utviklet.

Nye kolleger «ombord»

- Vi ser frem til å få «ombord» nye kolleger i Bergen og tror at vi ved å kombinere deres kompetanse og våre driftskonsept og erfaringer kan tilby et nytt, attraktivt og smart terminalkonsept til aktørene i Bergen havn. Vi skal etablere den foretrukne havneterminalløsning for Vestlandskysten, med fokus på smarte, kostnadseffektive, miljøriktige, trygge og forutsigbare logistikkløsninger, sier adm. direktør Kurt A. Ommundsen i Westport AS.

Han håper etableringen av Westport Bergen vil være et viktig bidrag for å øke andelen av gods som går på sjø samt øke Vestlandets attraktivitet som sjøverts godsdestinasjon.

Smart terminalløsning

I dag viser undersøkelser at Vestlandets viktigste logistikk-knutepunkt er Oslofjorden. Dette er en betydelig konkurranseulempe for næringslivet på Vestlandet.

- Westport har en ambisjon om å medvirke til å få gods via sjøveien direkte inn og ut fra Vestlandet, og derved bidra til næringslivets konkurransekraft. Dette vil også være et viktig bidrag til å flytte gods fra vei til sjø, samtidig som at vi medvirker til å rette opp i retningsubalansen mellom øst og vest. Vi ser virkelig frem til å starte opp også i Bergen, der vi gjennom våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, skal skape den smarteste havneterminalløsningen i landet, sier Ommundsen.