Hirtshals kan bli et enda viktigere transportknutepunkt for gods, og nå har de norske havnene Kristiansand, Bergen, Risavika, Grenland og Larvik knyttet tettere bånd gjennom et nytt havnenettverk. Foto: Hirtshals Havn.

Vinneren er vareeierne og miljøet

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrügge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene. Dét vil gi gode logistikkløsninger for vareeierne.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- De utvalgte havnene er alle viktige aktører for å styrke de strategiske transportkorridorene som Kristiansand er en sentral del av. Kristiansand havn har en unik posisjon i både nasjonale og europeiske transportnettverk, som følge av sin knutepunktfunksjon, skriver Kristiansand Havn på sine nettsider. Havna fortsetter:

- Superspeed er viktig

- Visste du for eksempel at E39 går over kaikanten i Kristiansand, videre med ferge til Hirtshals og deretter fortsetter på motorveien til Aalborg? Det gjør at du faktisk seiler på E39 mens du spiser, shopper og koser deg ombord på våre ferger. Alt dette skjer samtidig som en stor mengde og viktig gods for vårt næringsliv, blir transportert til og fra Norge ombord på fergen. I 2017 ble totalt 405.000 tonn med gods fraktet på Superspeed-fergen. Det utgjør omtrent like mye gods som hele containerterminalen til sammen.

Intermodalitet er fremtiden

Kristiansand Havn slår fast at med dette som bakteppe, er det ingen tvil om at intermodale transportløsninger der lastebil, tog og ferge kombineres, blir helt sentralt for å sikre en god, og effektiv infrastruktur for næringslivet i årene fremover. Det samme påpeker også Hirtshals Havn på sine nettsider.

- Det er denne oppgaven som har topprioritert i det nye transportnettverket. Det vil også bli brukt til å synliggjøre behovet for at vedtatte investering som nytt dobbeltspor til fergeterminalen i Kristiansand blir intensivert og realisert så fort som overhodet mulig. Per dags dato har Hirtshals fått på plass sin viktige jernbaneterminal på dansk side, og da må vi sørge for at de infrastrukturinvesteringene også blir matchet på norsk side. Gode transportløsninger må utvikles på tvers av landegrensene og må fremstå sømløse og effektive for brukerne, påpeker Kristiansand Havn, Havna legger til at det nye transportnettverket vil videreutvikle det gode samarbeidet havnene imellom, samtidig som det styrker strategisk viktige transportkorridorer for havnas egen region.

Fleksibel sjøtransport

Også Grenland Havn omtaler det nye nettverket, Foruten å presentere sine ulike kaier overfor utenlandske transportører og vareeiere, påpeker markeds- og logistikksjef Jan Einar Skarding et viktig poeng.

- Det er viktig å prioritere ressurser innen transportsektoren. Vei- og jernbanetransport blir kanalisert inn i bestemte transportkorridorer. Sjøtransport har flere åpne forbindelser, ofte på tvers av geografiske korridorer. Sjøtransport gir en verdifull internasjonal tilkobling for både passasjer- og godstransport, og det er nettopp derfor det er viktig for Grenland Havn å samarbeide med andre havner og være en del av dette nettverket, slår Skarding fast.

Ruller på - ruller av

- RoRo-utviklingen er positiv i Gøteborg havn med en treårig oppovergående kurve, der det sist år viste en økning på 10 prosent til 593.000 enheter. Men det finnes potential å kunne øke ytterligere, blant annet gjennom å flytte en større andel av det gods som i dag går landeveien fra Norge til Gøteborg, over til sjøtransport. Gjennom et forbedret samarbeid mellom Gøteborg havn og havnene i Hirtshals, Kristiansand, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen och Zeebrügge, håper vi nå å kunne styrke den intranordiske sjøtransporten og samtidig minske utslippene av drivhusgasser, skriver Göteborg Hamn AB på sine nettsider.

Vil utvide nettverket?

Den intraeuropeiske RoRo-trafikken til og fra Gøteborg havn går bra og destinasjoner som Immingham og Ghent (DFDS), Kiel og Fredriksthavn (Stena Line) og Zeebrügge (CLdN, EML, SOL) har alle god utvikling. Nå er målet å knytte til seg flere nordeuropeiske havner til et intermodalt transportsamarbeid, som kan bidra til mer effektiv og mer miljøsmart logistikk, gis det videre uttrykk for fra Göteborg Hamns side.

- Underutnyttet ressurs

Rederiet CLdN trafikkerer mellom Zeebrügge og Gøteborg - og derimellom ligger danske Hirtshals, som anløpes fast av havnene Kristiansand, Larvik, Grenland, Risavika, og Bergen. I tillegg kommer havnene i Seydisfjordur på Island og Torshavn på Færøyene. Gjennom at CLdN for en tid tilbake la til Hirtshals på sløyfen mellom Zeebrügge og Gøteborg, mener Göteborg Hamn at det finnes forutsetninger til å flytte mer gods sjøveien. I stedet for at godstransport  bidrar til å øke trafikktettheten på svenske og norske veier.

– Anløpet i Hirtshals på vei til Gøteborg er en underutnyttet ressurs, som kan bli et bra alternativ for mye av det nordeuropiske godset, som i dag går på trailere fra eksempelvis Norge til Gøteborg. Lastebiltrafikken forårsaker trengsel på veiene og store mengder utslipp av drivhusgasser. Med dette samarbeidet finnes muligheter til et både mer effektivt og miljøvennlig logistikkalternativ, sier Jacob Minnhagen, forretningsutvikler i Göteborgs Hamn AB.

Powered by Labrador CMS