DFDS øker kapasiteten med nytt fartøy

«Hollandia Seaways» er et av verdens største RoRo-skip og representerer en total kapasitetsøkning til og fra Gøteborgs havn på over 600 trailere i uken. Göteborg Hamn AB har tro på at skipet vil styrke intereuropeisk RoRo-transport.

Publisert

«Hollandia Seaways» ble nylig ble levert fra Jinling Shipyard i Kina. Skipet er 237,4 meter langt og 33 meter bredt. Lastekapasiteten tilsvarer  6,7 kilometer med oppstilte vogntilhengere, 450 tilhengere. Sammenlignet med skipet «Petunia Seaways», som nå erstattes, øker lastekapasiteten med omtrent 50 prosent, mens det nye skipet er mer drivstoffeffektivt, opplyser Göteborg Hamn AB.

- «Hollandia» er også en bærekraftig investering, som både avlaster våre tungt belastede veier og reduserer skipenes miljøpåvirkning på våre hav, sier Morgan Olausson, administrerende direktør i DFDS Seaways.

Store volumer

2018 var det niende året på rad hvor trafikken økte på linjene mellom Gøteborg og de belgiske havnene Ghent og Zeebrügge. I løpet av perioden er volumene doblet på Belgia, og antall avganger har økt fra 12 til 16. I tillegg til DFDS går rederiene CLdN og EML mellom Gøteborg og havnene i Belgia, opplyser Göteborg Hamn.

- Eksempler på godssegment som det går mye av sjøveien mellom Göteborg og Belgia, er kjøretøy, industrikomponenter, stål og skogprodukter. Disse varebe er det stor etterspørsel etter, sier Jacob Minnhagen, forretningsutvikler i Göteborg Hamn.

- Nedslagsfeltet er stort og dekker hele BeNeLux-området, Tyskland og Frankrike. Mange svenske eksportvarer blir også lastet om i våre belgiske havner, for videre transport til andre europeiske markeder. Rederienes gode service med høy kapasitet og høy frekvens til disse markedene, er viktige suksessfaktorer, påpeker Jacob Minnhagen.

Havnen investerer

Göteborgs Hamn AB har lansert et tungt investeringsprogram i havnen i Gøteborg. Arken kombinasjonsterminal er allerede et faktum – beliggende rett ved RoRo-terminalen. 

I 2020 vil en splitter ny, jernbanetilkoblet omlastningsterminal - Sveaterminalen – åpne. Denne terminalen skal brukes til blant annet store mengder innkommende skogprodukter, som lastes på skip og fraktes ut på kontinentet.

Terminalområdet Arendal 2 har fått større areal. 220 000 kvadratmeter ble opprettet i forbindelse med havnens RoRo-terminaler. På toppen av det hele vokser logistikkparken i havnens indre . Den har et areal på en million kvadratmeter, opplyser Göteborg Hamn AB.

- Et puslespill

- Vi jobber langsiktig for å imøtekomme markedets behov, og dette er et puslespill vi har satt sammen med terminaloperatører, rederier, vareeiere, staten, byen og det andre næringslivet for å sikre at Gøteborg havn forblir det åpenbare fraktknutepunktet i det svenske transportsystemet, sier Arvid Guthed, havnutviklingssjef i Göteborg Hamn AB.