Logistikkbransjen er storbruker av bemanningsbyråer, men nå blir adgangen til å benytte dem strammet inn.

Nye bemanningsregler - hva betyr det?

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i arbeidsmiljøloven og adgangen til å leie inn midlertidig arbeidskraft.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om artikkelserien

Jushjørnet er levert av advokatene i Bull. Bull er et advokatfirma med i underkant av 60 advokater. Firmaets fagmiljø innen transport, spedisjon og transportforsikring er blant Norges mest anerkjente. Denne artikkelen er skrevet av advokat Jørgen Burdal (jb@bull.no) og Amalie Sundby.

Fra 1. april 2023 trer nye regler om innleie fra bemanningsforetak i kraft. Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i arbeidsmiljøloven som antas å få merkbare konsekvenser for en betydelig del av næringslivet. Dette gjelder også innenfor lager, logistikk og transport hvor bemanningsforetakene tradisjonelt har hatt høy aktivitet. Selv om man har en overgangsperiode til den 1. juli på å tilpasse seg de nye reglene, er det viktig å være klar over og tilpasse seg de nye reglene allerede nå.

I denne artikkelen gir vi en kortfattet oversikt over de konkrete lovendringene og virkningene det får.

Fast ansettelse er hovedregelen

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse hos den bedriften hvor arbeidet skal utføres. Tidligere har det likevel vært adgang til å leie inn personell fra et bemanningsforetak for å utføre blant annet vikarbeid og arbeid «av midlertidig karakter» i virksomheten. På den måten har innleie kunnet bli benyttet ved for eksempel sesongarbeid, prosjektarbeid eller i perioder med høyt behov for arbeidskraft.

Innleiemulighet for midlertidig arbeid fjernet

Etter lovendringen av 1. april 2023, kan innleie fra bemanningsforetak ikke lenger skje for å dekke opp arbeid «av midlertidig karakter». I praksis vil man kun ha adgang til å benytte slik innleie ved rene vikariater (for å dekke opp for en eller flere fraværende arbeidstakere), for praksisarbeid, deltakere i arbeidsmarkedstiltak eller med enkelte aktører innen organisert idrett. For øvrig innføres det et absolutt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Fra regjeringens side er det uttalt at lovendringene er ment å gi flere faste og direkte ansettelser, og et tryggere arbeidsliv.

Unntak fra reglene for to grupper

Samtidig med at innleieadgangen generelt strammes inn, åpnes det for fortsatt innleie fra bemanningsforetak for to særskilte grupper:

  • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
  • Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt

Fortsatt innleiemulighet for tariffbedrifter

Det vil fortsatt være en utvidet adgang til innleie fra bemanningsforetak for bedrifter som har tariffavtale med en fagforening med minst 10 000 medlemmer. Dette gjelder kun dersom de tillitsvalgte til representerer et flertall av den arbeidstakerkategori som skal leies inn. Videre må det i disse tilfellene inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie.

Alternativ til eksisterende innleiepraksis

I praksis medfører lovendringene at mange virksomheter innen logistikk- og transportbransjen vil kunne bli avskåret fra å leie inn arbeidskraft for å dekke opp ulike oppgaver. Bedriftene vil være henvist til å dekke behovet for arbeidskraft på annen måte. De mest nærliggende alternativene til innleie fra bemanningsforetak vil være som følger:

  • Innleie fra produksjonsbedrift (en aktør i bransjen som ikke har til formål å drive utleie), hvor utleien skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og hvor utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.
  • Direkte ansettelse av arbeidskraft, enten fast eller midlertidig.
  • Inngåelse av oppdragsavtaler, hvor en underleverandør påtar seg å utføre oppdrag eller tjenester ved hjelp av egne ansatte, og hvor underleverandøren har et selvstendig ansvar for resultatet og for ledelsen av egne ansatte.

For allerede inngåtte avtaler om innleie, er det gitt en overgangsperiode på tre måneder. Det vil si at eksisterende avtaler må vurderes og eventuelt justeres i henhold til nye regler innen 1. juli 2023. Vi anbefaler derfor alle logistikk- og transportbedrifter som ikke allerede har startet, å sørge for å justere eksisterende innleieavtaler nå. Slik kan du være forberedt på virkningen av lovendringen som trer i kraft midt i fellesferien.

Powered by Labrador CMS