Oversiktsfoto av Zeebrugge havn i Belgia. Foto: Port of Zeebrugge
Oversiktsfoto av Zeebrugge havn i Belgia. Foto: Port of Zeebrugge

Port of Zeebrugge er som poteten – brukendes til det meste

Port of Zebrugge håndterer ikke bare 1,5 millioner TEUs pr. år. Den belgiske havna er en betydelig bilhavn, fiskerihavn, cruisehavn, fergehavn – og mottakshavn for flytende naturgass, LNG.

Publisert
 • Brugge, som var en ledende handelsny allerede på 1200-tallet, er hovedstaden i den belgiske provinsen Vest-Flandern. I landsbyen Zeebrugge, som ligger ved kysten, kan man spore havneaktivitet tilbake til cirka 1100.
 • Havnen Zebrugge består i dag av en ytre havn og en indre havn. Sistnevnte ligger i selve Brugge. De to er sammenføyd av en kanal.
 • Zeebrugge har både oversjøiske linjer og shortsea-linjer, det vil si nærskipsfart i Europa.
 • Omlag 40 millioner tonn gods går årlig over kaiene i Zeebrugge. Av dette er 38 prosent containere, 38 prosent RoRo, 16 prosent flytende bulk, 4 prosent tørrbulk og 4 prosent stykkgods.
 • Havna er en betydelig containerhavn. 1,5 millioner TEUs gikk over Zeebrugges kaier i 2016. Herfra kan godset ditt man nå fjerne oversjøiske destinasjoner. De aller ferskeste containertjenesten som anløper Zeebrugge kommer fra New Zealand og Peru. Blandingen av både intra-europeiske og interkontinentale tjenester er det som gjør Zeebrugge til en viktig inngangsport til de europeiske markedene.
 • I dag er havnen i Zeebrugge en av verdens fremste RoRo-havner. Et stort antall ferger – også rene godsferger – går til Irland, Storbritannia, Skandinavia, Baltikum, Russland og Sør-Europa
 • Som bilhavn får Zeebrugge inn årlig 2,8 millioner kjøretøy. Dét gjør havnen til en av verdens største bilhavner. I 2016 kom 1,204,186 kjøretøy som import og 1,571,927 som eksport.
 • Den belgiske havnen har også et senter for matimport og -eksport.
 • Av godset som ankommer Zeebrugge havn, kommer 69,2 prosent på vei, 10,7 prosent på jernbane, 4 prosent gjennom rørledning – resten kommer sjøveien. Sistnevnte på oversjøiske linjer, som nærskipsfart eller på lektere.
 • 330.223 passasjerer reiste med ferge til og fra Hull i England i fjor. Havna ønsket også 743,085 cruisepassasjerer velkommen. I snitt kommer 2.000 passasjerer til havnene med skip hver dag året rundt.
 • Zeebrugge havns tilknytning til indre vannveier, jernbane og veinett, har vist seg å gjøre Zeebrugge til et ideelt sted for å etablere distribusjonssentre. Som havna selv sier det: «Zeebrugge havn er mer enn et maritimt kryss».
 • Havnen er mottaksterminal for Statoils gassledning til Europa. Norsk naturgass utgjør en tredjedel av Belgias forbruk av gass.
 • Port of Zeebrugges nettsider.