VIKTIGE RÅSTOFFER: Batterimoduler klare for knusing og sortering. I disse batteriene er det viktige metaller og mineraler som skal resirkuleres og brukes på nytt.

Bygger kjempeanlegg for resirkulering

I Fredrikstad skal Hydrovolt utvide sin fabrikk der det resirkuleres store batterier fra kjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

Fredrikstad-baserte Hydrovolt skal resirkulere batterier tilsvarende volumet fra hele den utgående norske elbilparken hvert år frem mot 2030. Usikker tilgang på råvarer i fremtiden, og voksende etterspørsel etter energilagring, gjør resirkulering av batterier viktig. Hydrovolt skal oppskalere produksjonsanlegget med ny investeringsfinansiering på 63 millioner kroner gjennom DNB og Eksfin, skriver Eksfin i en pressemelding.

Logistikk 2024

Hva: Vårens viktigste logistikk-konferanse
Hvor: Vika Kino, Oslo
Når: 29. mai, 09:00 - 16:00 
Hvem: Nina Stokke, Unil – Bjørn Christoffer Ottersen, Norgips – Rune Berg Stiansen, DSV – Ole Andreas Hagen, NHO LT - Runar Wiksnes, Virke – Sandra Bourbon, Bring Shelfless – Fredrik Bringager, Hive Autonomy – Merete Østby, Yara – Kent Olsson og Claes Jönsson, Consafe Logistics – Thomas Rønning Brødrene Dahl – Stig Løland, Tolletaten – Morten Høgberg, Kuehne+Nagel – Knut Gravråk, Vidar Karlsen, Grønt Skipsfartsprogram, NLF – Øyvind Ludt og Glenn Lund, Moderne Transport / Logistikk Inside
Tema: Grønn. Effektiv. Lønnsom
Vi ser på ulike fasetter innen logistikk som gjør bransjen bærekraftig på alle måter; internasjonale forsyningskjeder og – forstyrrelser, AI/KI, Vareeierundersøkelse, mangfold og innovasjon, automasjon, toll/Digitoll, ny teknologi. Blant annet.

For mer informasjon og fullstendig program: www.logistikk2024.no 

Ja, også blir det tidenes hyggeligste båttur på Oslofjorden etter det faglige programmet!

Konferansen arrangeres av Moderne Transport og Logistikk Inside i samarbeid med Logistikkforeningen.

Øker kapasitet

Det norske selskapet Hydrovolt, med base i Fredrikstad, utvider sin kapasitet for resirkulering av elbil -og industrielle batterier. Selskapet forventer økt behov for gjenvinning av bilbatterier som følge av krav til sirkulærøkonomi, geopolitisk usikkerhet knyttet til tilgang på råmaterialer og økende grad av el-transport.

- Finansieringen fra DNB og Eksfin gjør det mulig å utvikle en mer sirkulær tilnærming i batteriverdikjeden, der vår løsning vil kunne spille en nøkkelrolle i energiomstillingen. Utvidelsen av kapasitet og kompetanse gjør det også mulig å bruke vår industrielle erfaring til etablering i andre viktige markeder, sier Erik Magelssen, finansdirektør i Hydrovolt.

Finansiering

Eksfin finansierer selskaper som bidrar til norsk eksport sammen med deres banker. Nye grønne verdikjeder er høyt prioritert i Eksfins strategi. DNB har vært arrangør av finansieringen til Hydrovolt:

– Når eksportbedrifter skal vokse til å bli konkurransedyktige internasjonalt kreves mye kapital. Her kan Eksfin bistå sammen med bankene. Garantien vi stiller overfor DNB er i tråd med Eksfins strategiske satsning om å bygge en ny grønn industri i Norge, uttaler Bodil Sannes-Vardenær, Eksfin.

– Finanseringen av Hydrovolt er et godt eksempel på hvordan DNB med garanti fra Eksfin tilrettelegger for bærekraftig omstilling i norsk eksportindustri, sier Marie Tveit, seniorrådgiver i seksjonen Eksportfinansiering i DNB.

Trine Loe, divisjonsdirektør for Future & Tech i DNB sier videre:

– Vi har tro på at slike løsninger blir svært viktige for utviklingen av en sirkulærindustri og kan skape nye eksportindustrier for Norge.

Gjenbruk av metaller 

I batteriene som benyttes i elbiler i dag finner vi blant annet metallene litium, magnesium, nikkel og kobolt. Å gjenvinne disse fra eksisterende produkter sparer miljøet for store utslipp og industrien for store summer. Hydrovolt har 65 ansatte og ser på muligheten for å etablere anlegg i Europa, slik at selskapet sikrer tilgang til brukte elbilbatterier fra elbilveksten i andre europeiske land. Norge ligger foran andre land i andel elbiler og tilhørende infrastruktur. Dette gir et fortrinn for aktører som Hydrovolt.

- Etter videreutvikling av vårt norske anlegg for batteriresirkulering vil Hydrovolt kunne resirkulere batterier tilsvarende 25.000 elbilbatterier per år. Vi er veldig stolte av kompetansen vi bygger, avslutter Magelssen.

Powered by Labrador CMS