Borgerlig stormløp mot Arnstad

Både Frp og Høyre tar opp kampen mot Marit Arnstads håndtering av godsterminaler.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De mener at samferdselsministerens synspunkter ikke stemmer med virkeligheten.

Monopolisering

Nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud (Frp), har fått henvendelser fra de største private samlasterne om at Samferdselsdepartementet har pålagt Jernbaneverket å fremforhandle avtale med dagens terminaloperatører for å overta driften av jernbaneterminalene i hele landet. De frykter en monopolisering av terminaldriften og vil sannsynligvis føre til betydelig høyere kostnader for brukerne. Konkurransekraften på jernbane reduseres kraftig og godstrafikken flyttes tilbake til veiene.

Hoksrud ber statsråden svare på om dette medfører riktighet.

Ønske om overtagelse

- Det er viktig å skille på driftsansvaret og selve utførelsen av den daglige driften av terminalene. Jernbaneverket skal overta driftsansvaret for statlige godsterminaler som i dag eies av NSB v/Rom Eiendom AS og drives av NSB v/CargoNet AS. Flere transportselskaper som driver godstransport på det norske jernbanenettet i konkurranse med CargoNet, har uttrykt ønske om at Jernbaneverket overtar driftsansvaret for disse godsterminalene. Den daglige driften kan, når ansvaret er overført Jernbaneverket, enten utføres i egen regi av Jernbaneverket eller konkurranseutsettes, fremhever statsråden.

Også Høyre

Høyres Trond Helleland har også henvendt seg til samferdselsministeren. Han viser til at andelen gods på bane lenge har gått i feil retning, og at jernbanen sliter med konkurranseevnen på godstransport.

Usikker fremtid

Det vises til at de private godsaktørene har flere hundre ansatte som nå går en usikker fremtid i møte. Det fryktes at prosessen ødelegger all konkurranse for godstog, og at omfattende investeringer har vært bortkastede i kampen mot norsk jernbanemonopol. Samtidig kan prosessen ende i at NSB/CargoNet får overført store kostnader til Jernbaneverkets budsjetter.

Det påpekes fra aktører at det er bekymringsfullt at Jernbaneverket pålegger partene taushetsplikt rundt saken.

Powered by Labrador CMS