Bane Nor håper å få opp bruspennene til Randklev bru fra Gudbrandsdalslågen i uke 42-43.

Trolig ikke togtrafikk over Randklev bru i 2023

Bane Nor og Jernbanedirektoratet orienterte i dag om den krevende prosessen med å få satt i stand Randklev bru ved Ringebu. Den drøyt 170 meter lange strekningen er helt avgjørende for å kunne sette godstrafikk på Dovrebanen igjen.

Publisert Sist oppdatert
Henning Bråtebæk, konstituert administrerende direktør i Bane NOR.

Det har gått en drøy måned siden Randklev bru kollapset i Gudbrandsdalslågen i forbindelse med ekstremværet «Hans» 14. august. 

Spesielt har situasjonen vært prekær for godstransportnæringen, der godstogoperatørene CargoNet og OnRail kun klarer å håndtere om lag 50 prosent av kapasiteten de har håndtert tidligere nå som godstransporten mellom Oslo og Trondheim/Åndalsnes er flyttet over fra Dovrebanen til Rørosbanen. Det haster med å få satt strekningen i stand igjen. 

- Liten sjanse for trafikk i 2023

- Vi er en lærende organisasjon. I forbindelse med Follobanen gikk vi ut med datoer vi ikke klarte å holde. Derfor er vi forsiktige med å si datoer. Vi begynner forhåpentligvis å fylle ut i elva for å lage plattform til den store krana som skal løfte ut bruspennene i neste uke. Planen er deretter å løfte opp bruspennene i uke 42-43. Da er vi midt i oktober, sa Henning Bråtebæk, konstituert administrerende direktør i Bane Nor, på spørsmålet om når togtrafikken kan komme i gang igjen på den stengte strekningen. 

- Jeg kan ikke si når trafikken kan være i gang igjen, annet enn at det vil ta tid. Det er liten sjanse for togtrafikk over elva før jul, det kan jeg si, la han til.

Håper å kunne benytte bruspennene på nytt

Mange har stilt spørsmålstegn ved hvorfor det tar så lang tid å få satt i stand bruforbindelsen igjen. Bråtebæk ga uttrykk for at han skjønte frustrasjonen, men prøvde så godt han kunne å redegjøre for kompleksiteten i arbeidet, og redegjorde blant annet for hvordan brufundamentene har fått vasket vekk masser i forkant og er undergravd. 

En beltekran av denne typen skal brukes til å heve bruspennene til Randklev bru i Ringebu.
  • Først skal elven fylles ut for å kunne etablere en solid arbeidsplattform som gjør at en stor beltegående kran kan komme til og få løftet opp de to bruspennene som ligger i vannet. I sin presentasjon viste Bråtebæk eksemplet på hva slags beltekran som skal brukes, en Demag CC 6800, som trolig vil måtte fraktes til Norge fra Nederland eller Tyskland.
  • Deretter må man rive det eksisterende fundamentet som er ødelagt/undergravd, før man kan bygge nye og solide fundamenter. 
  • Målet er deretter å heise på plass de gamle bruspennene, gitt at de vurderes å være i god nok stand. 
  • Før man kan sette i gang togdriften må naturligvis alt av jernbaneteknikk, spor og kontaktledningsarbeider ferdigstilles.

Ikke et reelt alternativ å bruke tidligere jernbanebru

Bråtebæk kom også inn på hvorfor det av sikkerhetsmessige årsaker ikke anses som noe alternativ å benytte den gamle jernbanebroen som ligger nært inntil som en løsning for togtrafikken - ikke en gang på kort sikt. 

Den tidligere jernbanebroen fra 1896 ble skiftet ut med den kollapsede Randklev bru i 1957.

Til info:

  • Artikkelforfatter Glenn Lund har tidligere jobbet i kommunikajsonsavdelingen i Bane NOR.
  • I perioden 2017 til mars 2022 var han tilknyttet IC-utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.
  • Han jobbet ikke i organisasjonen samtidig som Henning Bråtebæk.

- Vi har sett på muligheten for å kjøre dagens tog på den gamle broa, og beregningsmessig er den helt på kanten til å ha mulighet til å dra 22,5 tonn aksellast, som er nesten det dobbelte av hva veier er dimensjonert for, selv om dette er en opprinnelig bro fra gamle dager. Så vi har sett på den muligheten, forklarer Bane NOR-sjefen. 

- Vi har også sett på om vi skal løfte bort veibroa og bruke fundamentene under til å bygge en midlertidig bro. Vi har støvsugd både Norge, Sverige og Danmark og sjekket med alle etater i Forsvaret og veivesen, etc. Alle er enige om at det ikke er noen broer i dag som kan dekke 170 meter over her ved Ringebu, legger han til. 

- Vi hadde en befaring i går med Deutsche Bahn. De har et system, to fulle tog med bjelker, som kan skrues sammen til midlertidig bro. Men likevel er brofundamentene på veibroa undergravde, så vi må gjøre noe med dem uansett. Vi går derfor litt bort fra det. De beste løsningene vi kan få nå er å ta opp de to bruspennene som ligger i elva, få de opp på land og sjekke dem og bruke dem. Det er raskeste løsning til en forbindelse over elva ved Ringebu, sier Bråtebæk.

Powered by Labrador CMS