Norsenga tømmerterminal ved Kongsvinger skal rustes opp.

Ruster opp tømmerterminal 

Bane Nor skal øke kapasiteten ved Kongsvinger stasjon og Norsenga tømmerterminal.

Publisert

Kongsvinger-området er blant landets viktigste områder for uttak av tømmer, med store tilliggende skogsområder i Odalen, Glåmdalen, Solør og Eidskog. Terminalen er svært sentral for skognæringen og det er nå behov for å øke terminalkapasiteten i området.  Bane Nor har over tid jobbet med flere prosjekter langs Kongsvingerbanen for å øke kapasiteten på jernbanen samt legge til rette for vekst i godstrafikken.

Nå er Norconsult tildelt oppdraget  med å øke kapasiteten ved Kongsvinger stasjon og Norsenga tømmerterminal.

– Jeg er veldig godt fornøyd med å ha fått med Norconsult på laget. De har erfaringen og kompetansen vi trenger, og kjenner også prosjektet fra før, så jeg er trygg på at vi får til et godt samarbeid, sier prosjektsjef Elisabeth Nordli i Bane Nor.

Norconsult skal bistå Bane Nor med å utarbeide detaljplan, byggeplan og oppfølging i byggefasen. En utfordring er at tømmerterminale ligger i et flomutsatt område, og mange har tatt til orde for at terminalen bør flyttes. 

I oppdraget vil Norconsult både søke etter løsninger som tåler flom og gi råd til Bane Nor om tiltak som kan begrense omfang av flom. Eksisterende kontaktledningsanlegg er i tillegg gammelt og har begrenset med dokumentasjon, noe som er et svært utfordrende utgangspunkt for utvidelse og ombygging av anlegget.

Norconsult skal i tillegg finne løsninger for kjøremønster og logistikk på terminalen, gjøre Kongsvinger stasjon i stand til å håndtere flere tog gjennom stasjonen samt se etter bærekraftige løsninger både ved gjennomføring og i drift.

Oppdraget har planlagt oppstart prosjektering i august 2024 med bygging i perioden 2026 til 2028.

Powered by Labrador CMS