Godstog fra CargoNet på Dovrebanen.Foto: Jernbaneverket.

Bane Nor SF klargjøres for full drift

Fra nyttår får det nye foretaket eiendeler verdt 143 milliarder kroner.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Regjeringen er i gang med en omfattende modernisering av den norske jernbanen. Dette skal gi folk flest og næringslivet en mer effektiv transporthverdag. Historisk høye bevilgninger gjør at vi kan vedlikeholde infrastrukturen vi har og bygge nye anlegg for å øke kapasiteten. Når så mye penger investeres, må vi sikre at vi har en så god organisering som mulig. Bane Nor skal først og fremst ha ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut jernbanenettet vårt, og nå legger vi til rette for en effektiv drift av foretaket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen la fredag 4. november frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2017. Hensikten er å få Stortingets godkjenning til å overføre eiendeler og forpliktelser fra Jernbaneverket og fra NSB AS til Bane Nor SF, slik at foretaket kan være i full drift fra årsskiftet 2016/2017. 

- Samling gir bedre muligheter

Som en del av moderniseringen av jernbanesektoren blir Jernbaneverket erstattet av Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane Nor SF fra 1. januar 2017. Flesteparten av Jernbaneverkets oppgaver og ansatte overføres da til Bane Nor. I tillegg blir eiendomsselskapet Rom Eiendom AS overført fra NSB AS til foretaket i første halvdel av 2017.   

- I dag er ansvaret for forvaltning av jernbaneeiendom delt mellom Jernbaneverket og NSB AS. Regjeringen foreslår nå å samle eierskap til eiendommene på ett sted, for å sikre bedre og mer helhetlig forvaltning av jernbaneeiendom. Dette gir bedre muligheter til å utvikle jernbanen som en attraktiv transportform, sier samferdselsministeren.

Overtar eiendeler verdt 143 milliarder kroner

Jernbaneinfrastrukturen i Norge er bygget opp gjennom generasjoner. Eiendelene som skal overføres fra Jernbaneverket til Bane Nor i januar 2017 er verdsatt til 143 milliarder kroner.

Disse eiendelene omfatter blant annet grunneiendom, infrastruktur, bygninger, anlegg under utførelse og maskiner. Eiendelene skal benyttes til å levere en god, sikker og tilgjengelig infrastruktur for transport av både passasjerer og gods. 

Foretaket overtar også ansvaret for gjeld og andre forpliktelser fra Jernbaneverket. 

Powered by Labrador CMS