Bane Nor AS bevilget 10,1 millioner kroner til bygging av jernbaneterminal på Sika-tomta i januar 2017. Selskapet vil i utgangspunktet ikke uttale seg om kommunale behandlinger, men Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane Nor AS, innrømmer at man stiller seg noe undrende til hva som har skjedd i Larvik.

- De 10,1 millionene betales ut først når tiltaket er ferdigstilt og revisor har godkjent prosjektkostnadene. Vi har ikke satt noen frist for ferdigstillelse. Det betyr at når dokumentasjon foreligger fra Larvik Havn KF, vil pengene utbetales, forteller han til Moderne Transport.

Larvik kommune skal i 2020 vedta ny areal og samfunnsplan. Dét betyr at om jernbaneterminal legges inn på Sika-tomta, en tomt som ble regulert til jernbaneterminal allerede i 1998, og planen blir godskjent av det sittende kommmunestyret, vil havna kunne starte det resterende arbeidet på jernbaneterminalen.