Godstogene må i lang tid fremover bruke Rørosbanen fremfor Dovrebanen, og har langt færre avganger tilgjengelig.

Lover Hans-støtte til godstogene

– Person- og godstogselskapene som er rammet av ekstremværet skal ikke stå alene. Regjeringen vil derfor utforme en ordning for å støtte godstogselskapene som rammes av bruddet på Dovrebanen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert Sist oppdatert

Logistikk Inside ba Samferdselsdepartementet om en kommentar på status for en eventuell støtteordning for CargoNet og OnRail som følge av inntektsbortfall (og økte driftskostnader) i perioden Dovrebanen er stengt for gjennomgangstrafikk. Kort tid etter tikket bekreftelsen inn fra Samferdselsepartementets pressetjeneste om at en støtteordning er under utforming. 

I nyhetsmeldingen stadfester departementet at kollapsen av Randklev bro på Dovrebanen har gitt betydelige forstyrrelser i gods- og persontrafikken, og rammet jernbanens kunder og selskaper. De legger til at Bane Nor er i gang med å planlegge ny bro og vurderer muligheten for midlertidige løsninger, «men at dett vil ta tid».

Årlig fraktes gods som tilsvarer over 180.000 trailere på Dovrebanen. En tredjedel av landtransporten mellom Oslo og Trondheim går på bane. Gods- og persontrafikken videre nordover til Bodø er også sterkt berørt.  

– Vi vet at den økonomiske situasjonen er kritisk for enkelte selskaper, og regjeringen vil hjelpe selskapene å håndtere følgene av ekstremværet Hans. Jeg kan ikke si sikkert når en støtteordning vil være på plass, men den kommer, formidler samferdselsministeren i nyhetsmeldingen. 

Godstransport prioriteres på Rørosbanen 

Det er allerede inngått avtaler mellom Jernbanedirektoratet og SJ Norge om endret rutetilbud som følge av ekstremværet. 

  • Fra mandag 4. september vil det bli buss for tog mellom Lillehammer og Dombås. Nattoget er innstilt uten alternativ transport. 
  • Det er iverksatt tiltak for å øke antall godstog som kan kjøre på Rørosbanen. Dette vil medføre at en del av persontogavgangene må erstattes av alternativ transport. 
  • Bane Nor vil fremover kompensere persontogselskapene for økte kostnader til alternativ transport i tråd med den gjeldende ytelsesordningen.
  • Regjeringen vil umiddelbart stanse faktureringen av infrastrukturavgifter overfor godsnæringen.

Rørosbanen vs Dovrebanen

Det er flere forhold som gjør at Rørosbanen ikke er noe fullgodt alternativ til Dovrebanen:

  • Transportavstanden er lenger
  • Rørosbanen har mindre kapasitet til å frakte gods enn Dovrebanen. 
  • Kortere kryssningsspor begrenser lengden på togene. 
  • Rørosbanen er ikke elektrifisert, noe som gjør at gods må fraktes med dieseldrevne lokomotiver som er dyrere i drift enn lokomotiver som kjører på strøm.

- En hensiktsmessig byrdefordeling mellom stat og selskapene

– Lønnsomheten i godstogbransjen har lenge vært utfordrende. Det er nødvendig å støtte togselskapene for å opprettholde trafikken så langt som mulig, og sikre at trafikken kommer tilbake til normalt nivå så raskt som mulig etter at ny bru på er på plass. Hvordan en støtteordning vil se ut, er ikke besluttet. Ordningen skal ha en hensiktsmessig byrdefordeling mellom stat og selskapene, formidler samferdselsministeren i meldingen.

Powered by Labrador CMS