F.v. Oskar Stenstrøm (godsdirektør, Bane NOR), Ove Algrøy (Regional Terminalleder Sør/Vest, Bane NOR), Ingvild Storås (adm.dir., CargoNet), Are Kjensli (adm.dir., NHO Logistikk og Transport) og Gøran Andreassen (managing director, Bring Intermodal).

Helelektrisk terminal kan fjerne 40.000 lastebiler årlig 

Denne uken ble godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen nyåpnet og fremstår som Norges «grønneste» jernbaneterminal.

Publisert

Denne uken åpnet Bane Nor den nye jernbaneterminalen på Nygårdstangen i Bergen. Nygårdstangen er den første godsterminalen i Norge som er tilrettelagt for helelektrisk drift.

Den trafikkeres utelukkende av elektrisk drevne lokomotiver samtidig som det er lagt til rette for at alt løfteutstyret som benyttes kan være elektrisk og ladbart.

I tillegg får terminalen elektrisk tilkobling for reefercontainere og terminalbygget forsynes med varme og energi gjennom fjernvarme og solceller.

40.000 vogntog

Kapasitetsøkningen på terminalen tilsvarer oppimot 40.000 vogntog mellom Oslo og Bergen årlig, og er en dobling av den tidligere kapasiteten. Lengre plattformer og et mer effektivt laste- og lossesystem er noe av det som bidrar.

Det nye anlegget har også bedre plass til håndtering av lasteenheter, noe som legger til rette for en mer effektiv drift for kombioperatørene CargoNet og Onrail og biltransportoperatøren Axess Logistics.

Bring Intermodal er storforbruker av Bergensbanen, og administrerende direktør Gøran Andreassen gleder ønske kapasitetsøkningen velkommen.

– Nye Nygårdstangen gir økt kapasitet som er helt i linje med Posten Brings vekstambisjoner for gods på bane. Til det trengs både kapasitet på skinner og på terminaler, spesielt frigjøring av arealer for å sikre en effektiv logistikk gjennom hele verdikjeden. Nygårdstangen bidrar sterkt til dette. Videre er terminalen lansert som en "grønn" terminal. For oss som søker å bygge en helelektrisk verdikjede for kundene passer dette helt inn i vår satsing. Vi satser nå samtidig på etablering av elektriske trekkvogner som skal forlenge toglinjene og bringe godset elektrisk helt frem til kunden. Gode lademuligheter på terminalen understøtter dette, forteller Gøran Andreassen, managing director i Bring Intermodal, til Logistikk Inside.

– Betyr mye

Også administrerende direktør Ingvild Storås i CargoNet, den største godstogoperatøren i Norge, ser lyst på bruken av den nye terminalen. 

– Hva betyr åpningen for dere og deres kunder?

– Mye! Både for våre kunder og for oss som godsoperatør. Mer gods på bane er et viktig politisk mål og en del av løsningen på klimautfordringene. Det at vi nå får en ny og fremtidsrettet terminal viser at det er vilje til å satse, sier Storås.

– Terminalen har lengre spor og økt kapasitet, noe som gir mer effektiv drift og mindre skifting. Når signalanlegget er ferdig (våren 2024, red.anm.), kan tog kjøre direkte ut fra terminalen uten skiftebevegelser, legger hun til.

– For kundenes sjåfører som leverer og henter godset blir det enklere å orientere seg på terminalen, og for våre ansatte som kjører løfteutstyr blir det mer plass og bedre oversikt. Dette øker både sikkerheten og effektiviteten, sier hun.

– Hvilke forventninger har dere til den nye terminalen ut ifra et driftsperspektiv?

– Vi forventer en terminal som er effektiv, har større kapasitet og som øker sikkerheten betydelig for de som jobber der, både for kundene og våre egne ansatte. Dette skal igjen bidra til et bedre produkt for kundene våre og økt mengde gods på bane.

Krevende anleggsperiode

Storås kan videre fortelle om en krevende anleggsperiode, med mye omlegginger og trange og utfordrende forhold.

– Til tross for dette har produksjonen gått tilnærmet normalt. Dette hadde ikke vært mulig uten godt samspill med Bane Nor og våre fleksible og løsningsorienterte ansatte på terminalen. Jeg er stolt over jobben de har levert under krevende forhold, forteller Storås.

Til info:

  • Artikkelforfatter Glenn Lund har tidligere jobbet i kommunikajsonsavdelingen i Bane NOR.
  • I perioden 2017 til mars 2022 var han tilknyttet IC-utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.
  • Han har ikke jobbet opp mot dette utbyggingsprosjektet.
Powered by Labrador CMS