Containertrafikken i Oslo Havn har økt med nesten 13 prosent første halvår.

Pen container-vekst i Oslo

Nye godslinjer og samarbeidsprosjekt for mer gods fra Europa, i tillegg til strukturelle endringer, gir gode resultater i Oslo havn. Containerisert gods fra særlig Baltikum er sterkt økende

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Containertrafikken har de seks første månedene av 2019 økt med 12,9 prosent, opplyser havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Går mot ny årsrekord?

TEUs, gods målt som 20 fots containere, viste seg etter årets seks første måneder å nå 153.045 mot 135.617 i 2018. Dette gir en økning på 12,9 prosent, og det beste resultat noensinne for Oslo Havn.

45 fots containere, som har den største konkurranseflaten mot veitransport til og fra Norge, økte fra 31 prosent i første halvår i 2018 til 37 prosent i første halvår 2019. Last i 45 fots containere står for den klart største veksten i containersegmentet, og viser at sjøtransporten tar markedsandeler fra veitransport.

Gods fraktet i containere utgjør 868.000 tonn totalt etter de to første av årets kvartal, mot 789.000 i 2018. Dette er en økning på 10 prosent.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen gleder seg over fin vekst i Oslo Havn. – Vi ser nå virkelig effekten av en strukturell endring, sier han.

Rullende gods sjøveien

RoRo-last inkludert blant annet ferger og bilskip, fraktet til sammen de to første av årets kvartal 410.000 tonn mot 393.000 første halvdel av 2018. Dette er en økning på 4,3 prosent.

Tesla har bruk Oslo Havn for sine store leveranser i2019. Foto

– Jeg ønsker å fremheve veksten i RoRo-segmentet, som er resultat av at Color Line etter nyttår startet opp en RoRo-linje mellom Oslo og Kiel. Dette som supplement til lastekapasiteten til deres ferger i samme rute, forteller Ingvar M. Mathisen.

Antall biler over Oslo Havns kaier etter 2. kvartal, var 34.642 stykk, mot 33.953 samme periode i fjor. Økningen er på 2 prosent.

– Det ble i mars i år transportert nærmere 3.000 Teslaer direkte til Oslo fra fabrikken i California fordelt på to anløp av store, oversjøiske bilbåter, opplyser havnedirektøren.

Våtbulk har en økning på 1,5 prosent.

Noe ned og totalen ørlitegrann opp

Tørrbulk og stykkgods er godssegment som etter 2. kvartal viser en nedgang på 9,5 prosent. I 2018 ble det fraktet 1.164.000 tonn av disse typene varer over kaiene i Oslo havn – første halvår i år ble tallet 1.053.000.

– Tørrbulkmarkedet varierer med fasene i store byggeprosjekter, opplyser Mathisen. 

Totalt ble 3.515.000 tonn omlastet over havnen første halvår i år mot 3.512.000 tonn i fjor – en ørliten økning på 0,1 prosent.

Havnedirektørens reaksjon

– Jeg synes det er svært gledelig at den dobbeltsifrede veksten i containere, både målt i tonn og TEUs, vedvarer. Vi ser nå virkelig effekten av en strukturell endring. Dette som følge av stor mangel på lastebilsjåfører på kontinentet, noe som driver kostnadene opp på transport med lastebil i andre markeder også, påpeker Ingvar M. Mathisen.

Powered by Labrador CMS