Østfoldsamarbeidet, Zero og NHO LT arrangerte "Grensekryssende godskonferanse" i Oslo 6. desember. På bildet ser vi (f.v.) Ingvild Kilen Røholt fra Zero (fagansvarlig transport), Are Kjensli fra NHO LT (adm. direktør) og Jon Petter Arntzen fra Østlandssamarbeidet (sekretariatsleder).

Satte miljø og grenseoverskridende transport på agendaen

OSLO: De grensekryssende godstransportene sto på dagsordenen da Østlandssamarbeidet, miljøstiftelsen Zero og NHO Logistikk og Transport inviterte til dagskonferanse 6. desember.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et tettpakket program ble det viet en del tid til å diskutere de sentrale transportkorridorene. De transeuropeiske transportnettverk, forkortet TEN-T, er nettverk av veier, jernbane, luft- og vanntransport, planlagt av EU over hele kontinentet. En korridor som ble viet spesiell oppmerksomhet er Scandinavian-Mediterranean-korrdidoren, forkortet Scan-Med. Det er den lengste i TEN-T, og går fra Oslo og sydover gjennom Europa og helt ned til Palermo.

Konferansen var godt timet, arrangert dagen etter at EUs ministerråd foreslo å inkludere strekningen Oslo-Stockholm som såkalt "prioritert strekning" i transportkorridoren Scan-Med.

Nye muligheter åpnes etter åpning av Fehmern-tunnelen

Fehmern-forbindelsen, den 18 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Lolland (Danmark) og Fehmern (Tyskland), vil bli en kjærkommen snarvei mellom kontinentet og Skandinavia. Estimert åpning er medio 2029.

Under konferansen ble det påpekt at forbindelsen kan gi helt nye muligheter for næringslivets transporter med langt større kapasitet enn i dag. Men det ble også påpekt viktigheten av å ferdigstille infrastruktur i Norge som vil gjøre at man kan høste fordelene av det dansk-tyske multi-milliardprosjektet. Det betyr blant annet å utvikle terminalkapasiteten på bane.

Gøran Andreassen, SVP (senior vice president) i Bring Intermodal, påpekte at kapasiteten ved Alnabru nærmer seg et kapasitets-tak - og at det ikke er særlig store muligheter til å utvide terminalområdene. Bring er dermed en av flere aktører som går med en drøm om at det kan realiseres en ny terminal i Vestby, mellom Oslo og svenskegrensen.

Gøran Andreassen, SVP i Bring Intermodal på konferansen "Grensekryssende godskonferanse" i Oslo 6. desember.

- Jernbanegods fra utlandet er en nøkkel

Andreassen, og Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør i CargoNet, påpekte begge i sine innlegg, at jo mer gods som kommer inn til Norge på bane, jo bedre legger det til rette for den ønskede volumøkningen også for innenrikstransporten på bane.

- Det er lite av godset som ruller inn over grensen på Svinesund på gummihjul som kjøres til Alnabru for så å trekkes derfra med tog innenriks. Skal man få til en godsøkning på bane i Norge som virkelig monner vil nok mye av dette godset allerede bli fraktet på jernbane inn til landet. Det er dermed viktig at man ikke undervurderer betydningen av gode grensekryssende løsninger, sa han.

Dobbeltspor ned til svenskegrensen, eventuelt tilstrekkelig med krysningsspor, er viktig for å gi et godt godstilbud, mente han.

CargoNet med økt Sverige-trafikk

Karlsen kunne fortelle at det har vært en fin utvikling i godsvolumet til og fra Sverige det siste året. Med omlegging av ruteplanene for jernbanen i desember vil man ikke bare kunne se frem til at Follobanen vil gi raskere reisetid for persontogene på Østfoldbanen på strekningen Ski-Oslo, det gir også mulighet for økt kapasitet på CargoNets grensependel mellom Oslo og Gøteborg og Halmstad i Sverige.

Powered by Labrador CMS