- Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjør oss til en mer helhetlig leverandør til maritim industri, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.
- Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjør oss til en mer helhetlig leverandør til maritim industri, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg kjøper Rolls-Royce

Kongsberg Gruppen har inngått avtale om kjøp av konkurrenten Rolls-Royce Commercial Marine.

Publisert

Kongsberg Gruppen ASA har i dag inngått avtale med Rolls-Royce plc om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine, en verdensledende teknologivirksomhet innenfor maritime operasjoner. Kjøpet vil styrke Kongsberg Gruppens konkurransekraft i en global maritim industri, skriver Kongsberg Gruppen i en pressemelding fredag morgen.

Kongsberg Gruppen og Rolls-Royce Commercial Marine har i stor grad komplementære produkter, løsninger og kompetanse, og kjøpet er i tråd med Kongsberg Gruppens ambisjon om å vokse som en verdensledende teknologileverandør, heter det videre i meldingen. 

Transaksjonen er strukturert som et kjøp av Rolls-Royces virksomhet knyttet til maritime produkter, systemer og tjenester, og som drives av datterselskaper av Rolls-Royce plc. Transaksjonen omfatter ikke Bergen Engines eller Rolls-Royce's Naval Business.

Partene er enige om en verdi av Rolls-Royce Commercial Marine på 500 millioner britiske pund (på kontant og gjeldfri basis og med arbeidskapital på et omforent nivå). Den endelige kjøpesummen vil være avhengig av Rolls-Royce Commercial Marines kontantbeholdning, gjeld og arbeidskapital på gjennomføringstidspunktet for transaksjonen.

- Maritim industri har de siste årene opplevd krevende markedsforhold og selv om det fortsatt er usikkerhet forventer vi at markedet står overfor vekst hvor teknologi og innovasjon vil være sentrale drivere. I over 200 år har Kongsberg Gruppen vært en pioner for høyteknologisk industriutvikling med et langsiktig perspektiv. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine er i tråd med våre vekstambisjoner, sier Eivind Reiten, styreleder i Kongsberg Gruppen ASA.

Både Rolls-Royce og Kongsberg Gruppen er dypt involvert i utvikling av systemer for autonome skip.

- Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjør oss til en mer helhetlig leverandør til maritim industri. Maritim industri blir stadig mer globalisert og er inne i betydelige teknologiske og markedsdrevne endringer. Med dette oppkjøpet vil vi styrke vår strategiske posisjon hos rederier, verft, og øvrige kunder og partnere, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen er i dag representert i mer enn 25 land, mens Rolls Royce Commercial Marine er representert i 34 land. Rolls-Royce Commercial Marine har om lag 3 600 ansatte og en omsetning på 8,9 milliarder kroner (2017), mens Kongsberg Gruppen har om lag 7 000 ansatte og en omsetning på 14,5 milliarder kroner (2017), hvorav Kongsberg Maritime genererer 7,5 milliarder kroner. Til sammen har de to selskapene utstyr og leveranser tilknyttet nærmere 30.000 fartøy verden over, og den installerte basen og den globale tilstedeværelsen styrker en allerede verdensledende posisjon med et betydelig ettermarked.