GÅR FORAN: Bildet viser representanter for SR Group var på besøk i Tyskland for å se på nye hydrogenelektriske Quantron-lastebiler i våres. Selskapet skrev intensjonsavtale om levering av 50 stykker.. På bildet: Dag Martin Smørdal (SR Group), Helge Hinna (SR Group), Roy Kristensen (SR Group), Gustav Sanne-Gundersen(SR Group), Bjørn Røstad (SR Group) og Anil Reddi (Quantron).

Enova med 35 MNOK i støtte til veibasert hydrogen-satsing

Enova har tildelt økonomisk støtte til ti hydrogenkjøretøy og tre hydrogenfyllestasjoner i Norge. Støtten utgjør 9,8 millioner kroner for kjøretøyene og 25 millioner kroner for fyllestasjonene. Målet er å fremme bruk av hydrogen som en energibærer for tunge kjøretøy og redusere utslipp i transportsektoren.

Publisert
Asko Midt-Norge har de seks hydrogenlastebilene som ruller rundt i Norge nå, snart får de selskap på norske veier.

De ti hydrogenkjøretøyene skal tilhøre den Rogaland-baserte transportøren SR Group, som planlegger å bruke dem i rute mellom Stavanger og Oslo. Dette inkluderer transport av fiskefôr og oppdrettsfisk fra Stavanger til Gardermoen via Rjukan og Vestby. 

Rogaland-selskapet, som altså får cirka én million kroner i støttemidler per lastebil, planlegger i tillegg å anskaffe ytterligere 12 til 15 større kjøretøy som skal gå i rute mellom Stavanger og Oslo

- Vi har forpliktet oss til nullutslippstransport av fiskefôr og oppdrettsfisk fra Stavanger, via HIMA Seafood sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Rjukan, til Gardermoen og tilbake via Vestby. Her peker hydrogen seg ut som mest aktuelle energibærer, formidler Roy Kristensen, Assistant CEO i SR Group i dagens pressemelding fra Enova.

Fem hydrogen-fyllestasjoner

Enova bevilger 25 MNOK i støtte til tre hydrogen-fyllestasjoner. De vil bli plassert på 

Dombås, i Stavanger og i Vestby

    Dette representerer de første fyllestasjonene i Norge som er dimensjonert for lastebiler, bortsett fra en tidligere etablert stasjon i Trondheim og en som er under utvikling på Hellesylt.

Asko først ute

Asko Midr-Norge er for øyeblikket den eneste aktøren som bruker hydrogenlastebiler i Norge, med fire biler i drift og to flere som er ventet å bli levert snart. Selskapet planlegger å anskaffe ytterligere 14 hydrogenlastebiler i 2025 og 2026.

Enova, som administrerer støtteprogrammet, ønsker å oppmuntre flere kjøretøy med lavt utslipp på veiene og planlegger to søknadsrunder til i 2023. Målet med disse investeringene er å bidra til å redusere utslippene fra tunge kjøretøy og fremme bruk av hydrogen som en alternativ drivstoffkilde i Norge.

Les mer om SR Groups hydrogensatsing i Inside-arkivet:

Powered by Labrador CMS