Kryssing av Oslofjorden med elektriske fartøy lastet med gods og forbruksvarer kan være fremtiden. (Ill.: Naval Dynamics).

119 Enova-millioner til Asko

Askos helelektriske transportkjede kan bli en realitet når Enova nå bevilger 119 millioner kroner til planene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Varegiganten har seriøse planer om autonome og elektriske fartøy for kryssing av Oslofjorden med forbruksvarer.

– Dette prosjektet blir en døråpner for utslippsfrie transportløsninger til sjøs. Her viser Asko hvordan sjøtransport kan konkurrere med lastebil også på kortere distanser, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Autonom sammenhengende 

Daværende industriminister Tord Lien i miljø-samtale med administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Per Dagfinn Wolden

To selvkjørende ro/ro-fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal gå mellom Moss og Holmestrand og fortøyes automatisk i havn. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler vil frakte godset mellom havnene og ASKOs varelagre.

– Her snakker vi altså om en sammenhengende transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri både på land, til sjøs og i omlastingen. Dette er noe vi ikke har sett maken til tidligere, sier Nakstad.

Transportkjeden vil kutte årlige utslipp med 5000 tonn CO2 og sparer veiene for rundt to millioner kjørte kilometer i året. Asko er i dialog med andre potensielle brukere av fartøyene, med mål om full utnyttelse av godskapasiteten begge veier.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt. Forventet oppstart gitt investeringsbeslutning er i 2021, med mål om full drift i 2024.

Askos styreleder og deleier, Torbjørn Johannson, viser til at godstrafikken over Oslofjorden mellom Asko lagre i Vestby og Sande og andre Asko-selskaper på Sør- og Vestlandet bare øker.

Alternative transportveier over Oslofjorden er den uberegnelige fergeforbindelsen Horten-Moss med stadige stegninger, og Oslofjordtunnelen, som er upålitelig og som har forventet stor volumøkning.

Asko alene vil ha 150 daglige trailerkryssinger over Oslofjorden innen 2030. Askos ambisjon er klimanøytral bærekraft. De ønsker derfor å etablere dør-til-dør transport uten utslipp.

Løsningen

Løsningen er autonome batteridrevne roro-ferger som frakter løstraller over Oslofjorden og elektriske lastebiler i begge ender, en robust og fleksibel løsning med korte ledetider og høy punktlighet.

Torbjørn Johannson mener at det er potensial for å spare én million trailer-kilometer årlig - med null utslipp. Foto: Per Dagfinn Wolden

Andre aktører som Noah, Europris og Felleskjøpet er invitert til å bruke tilbudet.

Asko går dermed i front med en innovativ og bærekraftig løsning med full kontroll over hele transportkjeden og mange utviklingsmuligheter. 

Torbjørn Johannson mener at det er potensial for å spare én million trailer-kilometer årlig - med null utslipp.

- Målet er å kunne redusere transportkostnadene med fem prosent eller mer, fortalte han til NRK Lørdagsrevyen i går kveld.

Powered by Labrador CMS