PEMA har rundt 20.000 kjøretøy og tilhengere og et svært godt utbygget verkstednettverk.
PEMA har rundt 20.000 kjøretøy og tilhengere og et svært godt utbygget verkstednettverk.

90.000 kjøretøy - 100 verksteder

TIP Trailer Services styrker seg via oppkjøp.

TIP Trailer Services har inngått avtale om å kjøpe PEMA GmbH fra Societe Generale. PEMA driver med utleie og leasing av nyttekjøretøy med virksomhet i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Polen, Sverige og Sveits.

- Dette er et spennende skritt i vår vekst og diversifisering, slik at vi kan fortsette å bygge en sterkere plattform til det beste for våre kunder, partnere, ansatte og interessenter, sier Adil Rahmathulla, styreformann i TIP Trailer Services og administrerende direktør i I Squared Capital som eier TIP Trailer.

Han sier at TIP med oppkjøpet vil styrke seg geografisk, både gjennom å få fotfeste i Sveits, men også gjennom en mye sterkere posisjon i Tyskland.

- Til sammen vil selskapene ha nesten 89.000 tilhengere og lastebiler i tillegg til over 100 verksteder som utgjør det største verkstednettverket i Europa og Canada, sier Bob Fast, CEO i Tip Trailer Services.

Klimaet er taperen når regjeringen lar det beste bli det godes fiende

Klima- og miljø er stadig vekk en av de viktigste sakene på den politiske dagsordenen. Regjeringen har blant annet som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren sammenlignet med 2005-tall innen 2030. Det vil kreve både treffsikre og kraftfulle tiltak. I budsjettet for 2020 snubler dessverre regjeringen kraftig, og for tungtransporten vil resultatet kunne bli økte utslipp. Les hele saken

Til toppen