- Svekkelse av budsjettet til sjøtransport

Norske Havners mening om forslag til statsbudsjett 2020:

(Øyvind Ludt)

- Svekkelse av budsjettet til sjøtransport

Kjell-Olav Gammelsæter påpeker at vi nok en gang ser at det er bevilgninger til vei som øker, og bevilgninger til kystformål som blir redusert.

Til toppen