GODE ARGUMENTER: Roger Solheim, Solkom, Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn og Stian Grøthe,  direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, er sentrale i Godsalliansen, som håper å overbevise Ketil Solvik-Olsen om å satse mer på sjø og jernbane.
GODE ARGUMENTER: Roger Solheim, Solkom, Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn og Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, er sentrale i Godsalliansen, som håper å overbevise Ketil Solvik-Olsen om å satse mer på sjø og jernbane. (Øyvind Ludt)

Satte Solvik-Olsen på sporet

Godsalliansen har ikke vært imponert over regjeringens innsats for overføring av gods til sjø og bane. Nylig møtte de samferdselsministeren og fikk ham til å lytte.

Det er bred enighet om at gods som i dag transporteres med lastebil mer enn 300 km, skal overføres til sjø eller bane innen 2030. Men ingen gjør noe særlig med det.

– Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, sa riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen, etter å ha levert en svært krass rapport om myndighetenes innsats i kampen om å overføre gods fra vei til sjø og bane i vinter.

Samlet om felles mål

Konklusjonen i rapporten var at man for å få til slik godsoverføring er avhengig av en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker.

Dette har aktørene som har samlet seg i Godsalliansen selvsagt vært klar over lenge. I fjor sommer samlet NSB, Cargo Net, Kystrederiene, Sjømat Norge, Maritimt Forum, Zero, KS Bedrift Havn, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund seg, med mål om å spille inn konstruktive løsninger til kommende NTP og samtidig ha både pondus og kraft bak innspillene. Alliansen kom i stand etter initiativ fra Norsk Sjømannsforbund.

Forrige uke møtte alliansen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, for å gi ham noen vennlige, men bestemte råd, om hvordan godset kan penses over på skinner og sjø.

– Det var et veldig bra møte. Vi er enige om målsettingen. Samferdselsministeren lyttet til det vi hadde å si, og om også med en del positive tilbakemeldinger, sier Roger Solheim, som er sekretariatsleder i Godsalliansen, til MT.

Konkrete forslag

– Mye av dette er tiltak som ikke koster så mye, det handler mest om å legge til rette

Roger Solheim, Godsalliansen.

Hovedtanken bak Godsalliansen er å kunne påvirke og gi innspill til Nasjonal Transportplan. Men med seg til Ketil Solvik-Olsen hadde de også en del konkrete og mer kortsiktige forslag:

  • Kjøreveisavgiften på jernbane må kompenseres slik det gjøres i Danmark og Tyskland.
  • Kabotasjereglene for utenlandsk lastebiltrafikk må ikke liberaliseres.
  • Tiltaket i NTP med statlige midler til miljøvennlige og effektive havner må følges opp i statsbudsjettet.
  • Det må legges en overordnet plan for vei og bane til havn.

– Mye av dette er tiltak som ikke koster så mye, det handler mest om å legge til rette, sier Roger Solheim.

Glad for innspill

På møtet opplevde Solheim samferdselsministeren som lyttende og positiv, samt glad for alle innspill.

– Det mest konkrete var at han ønsket en rundebordskonferanse for å diskutere Kystverkets rolle og ansvar i dette perspektivet, så snart en ny kystdirektør får satt seg godt til rette i stolen, sier Solheim.

Rett ved veien, ligger jernbanesporet ofte ubrukt. Her et sjeldent tilfelle av det motsatte, da BAMA Logistikk sendte et eget tog med varer til Bergen i påsken. Foto: Braata, Espen

Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn er sikker på at Ketil Solvik-Olsen setter pris på innspill, selv om de kommer med en liten dose kritikk på kjøpet. Poenget er ikke å skape en konflikt, men å finne gode løsninger.

– Det må være interessant for ham å høre på en så bred allianse med et felles budskap. Det må være viktig for ham å lytte til det. Har han reell vilje, vil han få til noe av dette, sier Gammelsæter.

Kort fortalt er ikke medlemmene i Godsalliansen spesielt imponerte over regjeringens innsats for godsoverføring.

– Riksrevisjonens rapport må tas på alvor. Jeg er litt bekymret når jeg ser Solvik-Olsen sitt tilsvar til Riksrevisjonens rapport. Han prøver å politisere og skylder på forgjengeren. Men det er foreløpig ingenting som tyder på at jernbane og sjø vil komme bedre ut nå, sa Gammelsæter, direktør i KS til Moderne Transport, i forkant av møtet.

Lastebilen tar veksten

For det er lastebilen som stikker av med mesteparten av veksten i godstrafikken, mens det blir smuler igjen til de andre aktørene.

Mulighetene ligger der, mener Stian Grøthe, som er direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet, med røtter i Hemsedal.

– Når man kjører i 50–60 km/t opp til Hemsedal bak lastebiler på svingete veier, samtidig som man kikker bort på skinnene til Bergensbanen som ligger der ubrukt, tenker man jo at dette må det være mulig å gjøre noe med, sier han.

Videre understreker Godsalliansen at de gjerne samarbeider med norske lastebileiere og NLF, og at disse partene har flere sammenfallende interesser.

– Både vi og NLF er sterkt imot liberalisering av kabotasjereglene. Dessuten vil en større andel av importen via sjøen eller jernbanen føre til færre utenlandske lastebiler i Norge, siden innenlands transport i utgangspunktet er forbeholdt norske lastebiler, sier Roger Solheim.

Til toppen