2013 var et rekordår for godshåndteringen på Oslo Lufthavn.
2013 var et rekordår for godshåndteringen på Oslo Lufthavn.

Rekordår på Gardermoen

Mer frakt og post på Oslo Lufthavn enn noensinne.

119.881 tonn post og gods ble håndtert ved Norges største lufthavn i fjor. Det var en økning på nesten 14% fra året før (105.267 tonn).

Hele økningen stammer fra utlandet. Godsmengden internasjonalt utgjorde 89.064 tonn, mens 30.817 var innenlandsfrakt.

Til toppen