Ny tømmerterminal åpnet

Ny tømmerterminal åpnet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet i begynnelsen av september den nye tømmerterminalen i Egersund. Med ny kai har skogeiere fra Flekkefjord i sør til Rennesøy i nord nå fått tilgang til sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett.

Det er ventet at det i årene fremover vil bli fraktet opp i mot 50.000 kubikkmeter tømmer over kaia, og en håper at Egersund tømmerterminal vil bli det naturlige knutepunktet mellom skogeierne på Sør-Vestlandet og kontinentet, opplyser Eigersund kommune - som fortsetter:

- At en større tømmerterminal åpner for større skip og større last, betyr kort og godt færre anløp og mindre frakt, noe som igjen er bra for miljøet.

Med en prislapp på 25 millioner kroner, hvor staten ved Landbruks- og matdepartementet har bevilget 19 millioner i tilskudd, har en fått 72 meter ny kai og et bakareal på to dekar.

Rundt 150 personer kom til åpningen på Eigerøy utenfor Eigersund hvor Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpner distriktets nye tømmerterminal. Ordførere og rådmenn fra flere kommer i Rogaland var å se. Det samme var representanter fra skogbruksnæringen. Kaien ble åpnet for last en fredag ettermiddag, og allerede mandag morgen var de førte lassene med tømmer gjort klar for utskiping, fortelles det fra Egersund.

Olaug Bollestad skrøt av terminalen i sin tale,  og hun minnet forsamlingen på hvor mange arbeidsplasser den genererer, ikke bare med transport og utskiping, men også alle de som jobber i skognæringen i distriktene rundt. Hun trakk også fram miljøaspektet av det å bruke tømmer, når en bygger hus og anlegg, opplyser Eigersund kommune. 

 

Til toppen