Jan Erik Netter (t.h.) mottokæresmedlemskapet som ble delt ut på scenen av styreleder Lars Inge Fenes (midten) og styremedlem Gunnar Pedersen Lian.
Jan Erik Netter (t.h.) mottokæresmedlemskapet som ble delt ut på scenen av styreleder Lars Inge Fenes (midten) og styremedlem Gunnar Pedersen Lian.

Netter utnevnt til æresmedlem

Jan Erik Netter, mangeårig spaltist for Foreningsnytt i Moderne Transport, ble utnevnt til æresmedlem i Logistikkforeningen under lørdagens festmiddag på Røroskonferansen.

I jurybegrunnelsen heter det:

"Jan Erik Netter har vært aktiv i foreningen siden slutten av 70-tallet, og har i alle år bidratt med faglig tyngde og stort engasjement.

Jan Eriks yrkesaktive karriere har for en stor del vært knyttet til sjø- og havnelogistikk. Et av målene har vært å se og utdype likheter, forskjeller og dynamikk i forholdet sjøtransport/landtransport.

Jan Erik ble tildelt Logistikkforeningen.no avd. Trøndelags logistikkpris for 2000.

Han satt fire perioder i styret som nestleder fra 2005 til 2013, og la der ned et stort arbeide med blant annet Røroskonferansen. Han hadde i tillegg spesielt ansvar for medlemsmøter. Jan Erik var også sentral i etableringen av lokalavdelingen på Nordmøre, hvor han satt i styret fra 2009-2011.

Jan Erik har vært en pådriver for etableringen av seniorgruppen i Logistikkforeningen.no avd. Trøndelag, og har fra 2013 vært leder av gruppen.

Jan Erik har i en årrekke hatt ansvaret for den faste spalten «Foreningsnytt» i Moderne Transport.

Jan Erik Netter har uten tvil lagt ned en ekstraordinær arbeidsinnsats for Logistikkforeningen.no gjennom flere tiår. Ikke bare for lokalforeningen i Trøndelag, men for hele landet."

Til toppen