Jernbanedirektør Elisabeth Enger understreket på Røroskonferansen at norsk jernbane er inne i en skjebnetid.
Jernbanedirektør Elisabeth Enger understreket på Røroskonferansen at norsk jernbane er inne i en skjebnetid.

– Jernbanen funker ikke

– Erstatning for at jernbanestrukturen ikke funker er en dårlig løsning.

Det understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger på Røroskonferansen lørdag.

– Jernbanen er i en skjebnetid. Den har tapt i kampen med andre transportformer, noe avviklingen av Cargolink er et eksempel på. Men strakstiltak skal nå bidra til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Transportformen er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris. Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra vei. Men vi må ikke først og fremst satse på nytt og mer gods. Hovedmålet må være å holde på det godsvolum vi allerede har, understreket Enger som fremhevet behovet for en omfattende reform og kraftig forbedring for å gjøre jernbanen konkurransedyktig.

Dårlig forfatning

Hun fremhevet samtidig at jernbanenettet er i en så dårlig forfatning at det må gis en tiltakspakke i form av blant annet en kompensasjonsordning for å dekke alternativ transport. Kompensasjonsordningen skal tre inn ved svikt på jernbanen som fører til innstillinger av godstog. For eksempel som følge av signalfeil eller annen teknisk svikt i infrastrukturen.

- En bred godsanalyse fra i høst fastslår at 5-7 millioner tonn gods kan overføres fra vei til bane og sjø. 3,5 millioner tonn, tilsvarende ca. 800 vogntog på veiene hver eneste dag, er egnet for jernbane, sa Enger og viste til at tiltakspakken på 1 milliard kroner gjelder for treårsperioden 2016-2018.

Satses i Trøndelag

Jernbanedirektøren fortalte trønderne på Røroskonferansen at 270 millioner kroner skal få fart på godstrafikken i Trøndelag, og at nytt spor på Heimdal og utbygging på Heggstadmoen er noe av strakstiltakene.

Foruten kompensasjonsordning skal terminalfunksjoner i både Oslo og Trondheim, samt kryssingsspor framskyndes.

 

 

Tiltak for tryggere vegtransport

Våren med fuglekvitter, bjørkeløv og markblomster er her for fullt. Likevel bør vi ikke glemme det som skjer hver vinter, nemlig at en rekke vogntog kjører seg fast eller kjører av vegen. Enten fordi bilene ikke er skodd for norske vinterforhold eller fordi sjåførene ikke har nødvendige ferdigheter til å kjøre på vinterveger - eller en kombinasjon av dette. Les hele saken

Til toppen