2018 kan bli et rekordår for Larvik Havn.

Foto: Larvik Havn.
2018 kan bli et rekordår for Larvik Havn. Foto: Larvik Havn.

- Fortsatt vekst i godsvolumene

Ferske tall over trafikksituasjonen pr. tredje kvartal, viser en solid vekst sammenlignet med fjoråret. Innenfor container kan Larvik Havn gå mot et nytt rekordår, opplyser havneadministrasjonen.

- Trafikken over Larvik Havn har gjennom 2018 vist en svært positiv trend. Ved utgangen av tredje kvartal er det lastet og losset i alt 1,86 millioner tonn, en oppgang på 4 prosent fra 2017. Veksten er relatert til økt containergods, bark/tømmer og steineksporten, forteller markedssjef Beate Palmgren og havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 

Samlet containertrafikk står for 59.300 TEUs pr. september, dette er 8 prosent flere containere enn i 2017, som var et rekordår for Larvik Havn. Larvik Havn tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen.

Totalt 63.000 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets ni første måneder, en vekst på 5 prosent fra året før. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største fergehavnene i Norge på gods. Samtidig reiste 586.000 fergepassasjerer over Larvik Havn -- én prosent flere enn i samme periode i fjor. 

Som følge av den gode trafikkutviklingen, økte Larvik Havn KFs omsetning med 3 prosent til i alt 50,9 millioner kroner pr. tredje kvartal, opplyser havneadministrasjonen i Larvik.

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel. Les hele saken

Nye data kan gi smartere og renere lastebiltransport

Det pågår en unik datafangst fra lastebiler i Norge. Nær 620 lastebiler gir for tiden fra seg data om GPS-posisjoner og motorytelser. Det skjer i et TØI-ledet kompetanseprosjekt for næringslivet og kan bidra til at godstransport med lastebil blir mer effektiv og mindre miljøbelastende. Les hele saken

Til toppen