Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland toger inn i en ny tid. I bakgrunnen jernbanedirektør Elisabeth Enger og tidligere CargoNet-sjef Arne Fosen, nå leder for NSB Persontog. Foto: Per Dagfinn Wolden

På sporet til noe nytt

- Dette er god næringsutvikling, sier Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland som toger inn i en ny tid.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vanligvis blir sidespor til jernbanen lagt ned, men nok engang viser eierne bak Voss Production at det umulige er mulig.

Selskapet søkte om å få oppruste et gammelt sidespor. De ønsket å flytte gods fra vei til bane. Vi snakker 7000 vogntog årlig som har fraktet vann på svingete og smale fylkesveier forbi fem barneskoler på vei ned til havna i Kristiansand.

Det nye vanntoget skal gå fra Vatnestrøm til Kristiansand en gang i døgnet og skal driftes av godstogselskapet CargoNet.

Det nye sidesporet gir god klima-effekt. 20.000 tonn CO2-utslipp fjernes årlig. Vossvannet skal kjøres med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog, noe som også betyr mye for miljøet.

Voss Production gjør stor suksess og tjener gode penger på å selge norsk vann i fancy flasker.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland hilser toget velkommen og er svært optimistisk for framtida.

Ordfører, og mange med henne, ser mange gevinster med å flytte tungtransport på smale veier over til bane. Det betyr mye for trafikksikkerheten og det gir stor miljøgevinst.

- Det er også god næringsutvikling for kommunen og området rundt, sier Mykjåland.

"Vannvittige" fakta om Voss-vannet

Første flaske vann kom ut fra fabrikken i april 2000, første året ble det produsert 585.000 flasker, i dagens fabrikk produseres 75.000 flasker i timen, i 2016 var den totale produksjonen på 100 millioner flasker, det største markedet ligger over Atlanteren, i USA, 4,7 millioner liter vann transporteres hver måned ut fra Voss Production, 7000 vogntog årlig har hittil fraktet vann fra Vatnestrøm til Kristiansand.

Sidesporet har en totalkostnad på 20,2 millioner kroner. Det er et spleiselag mellom Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Knutpunkt Sørlandet og Bane NOR.

Intermodalt knutepunkt 

- Kristiansand Havn skal utvikles som et effektivt og intermodalt knutepunkt, forteller samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder til Mtlogistikk.

– Det ser lyst ut for intermodalitet, hvor flere transportformer kan sammenkobles. Etablering av en effektiv jernbanetilknytning til fergeområdet i Kristiansand er imidlertid en forutsetning for å nå målene som er satt, understreker samferdselssjefen.

Ose forteller at koblingen jernbane - havn er ytterligere aktualisert etter investeringene som er gjort i Hirtshals Havn. Med støtte fra den danske stat er en ny jernbaneterminal med tilknytning til havnen etablert. Det er forventet at denne koblingen vil øke mengden med jernbanegods igjennom Jyllandskorridoren.

Følger utviklingen nøye

Vest-Agder fylkeskommune følger utviklingen på jernbanen nøye, gjennom plattform Agder og jernbaneforum Sør, et forum for fylkeskommunene fra Vestfold til og med Rogaland.

- Vi har sammen med «jernbanefamilien» arbeidet for en totimers frekvens for tog til og fra Kristiansand med sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Vi er klar over at det må foretas oppgraderinger og forsterkning av strømtilførsel, fjernstyring og bygging av krysningsspor. Dette arbeidet er imidlertid startet og ventes ferdigstilt om noen år. Resultatet vil være større kapasitet for både gods- og persontransport, sier Vidar Ose som også forteller at Aust- og Vest–Agder fylkeskommuner har utarbeidet en strategi for Kristiansand Havn som skal politisk behandles i løpet av høsten.

Powered by Labrador CMS