Klar tale fra vegdirektøren

– Vi ønsker stabile og miljøvennlige transporter på norske veier. Da er modulvogntog en god løsning.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen støtter NHO Logistikk og Transports (NHOLT) kampsak med økt godstransport av 60-tonns modulvogntog på norske veier.

Vegdirektøren understreket på NHOLTs årsmøte i Kristiansand nylig at han ønsker modulvogntogene velkommen, og han tror at det kommer flere strekninger hvor 25,25-metringene kan ferdes.

Begrensninger

- Men samtidig er det viktig å innse begrensningene med hva veger og bruer tåler av belastninger. Det er regler for hvor stor aksellast og totalvekt kjøretøy kan ha. Det er også regler på hvor lange og brede kjøretøy kan være, sa Moe Gustavsen som understreket at veistandarden må heves.

Han viste også til at så store biler fordrer krav til større kompetanse og kjøreferdigheter fra sjåførene.

Vegdirektøren innser at antallet tungbiler reduseres med modulvogntog, noe som bidrar til lavere kostnader og utslipp.

– Det er derfor bra at vi har fått en permanent ordning for modulvogntog på det nasjonale hovedveinettet. Nå jobber vi med en gjennomgang av broene på riks- og fylkesvegnettet for å se hvilke som kan tillates for modulvogntog, sa Moe Gustavsen.

Gledelig

Vegdirektøren fant det gledelig at forfallet på riksvegene har stoppet opp. I fjor var første gang på mange år uten at forfallet økte.

- Som fagetat mener vi dette er en svært gledelig utvikling, sa vegdirektøren og fortsatte:

- Det er viktig med tung satsing på drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet vårt og på den måten bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi skal bruke betydelige summer på både tunneler og broer. Innsatsen vi legger ned skal komme hele samfunnet til gode, sa Moe Gustavsen.

Innen 2030 skal nye tyngre varebiler og 50% av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Varedistribusjonen i de største bysentra skal være tilnærmet utslippsfri.

Satsing og samspill

I dag dominerer sjøtransport med 83 prosent av transportarbeidet. Ca. 500 millioner tonn transporteres årlig, 260 mill. på veg, 200 mill. på sjø og 30 mill. tonn på bane.

- Det må satses på en mer effektiv og miljøvennlig transport med mer last pr. transportmiddel. I tillegg må det etableres bedre vegtilknytning til havner og terminaler, overføring av mer gods fra veg til sjø og jernbane og jernbanen må bli mer pålitelig og øke kapasiteten. Internasjonale forbindelser som jernbaneforbindelser til Sverige, Joint Barents Transport Plan, E8 er viktige bindeledd. Det samme er fergefri E39 innen 2035, sa Terje Moe Gustavsen som også trakk fram viktige reformer som Nye Veier AS og Jernbane-reformen.

Powered by Labrador CMS