CargoNet får grønt lys.
CargoNet får grønt lys.

- Fritak for godstogene

- Dette er skikkelig grønt, sier NHOLT-sjefen Are Kjensli. Han viser til at Venstre støtter organisasjonen i synet på kjørevegsavgift, og som betyr det en opprettholdelse av jernbanens konkurransekraft.

Publisert

Venstre vil gi godstogene fritak fra de nye kjørevegsavgiftene.

I sitt forslag til statsbudsjett innfører regjeringen to nye avgifter for togtransport, såkalte kjørevegsavgifter. For jernbaneselskapene kan de nye avgiftene få svært uheldige konsekvenser fordi de vil svekke godstogets konkurransekraft mot veitransport. NHO Logistikk og Transports har foreslått å gi jernbaneselskapene fritak for disse avgiftene, et krav Venstre støtter i sitt alternative statsbudsjett.

- For godstogene innebærer de foreslåtte avgiftene en økning i kostnader som må hentes inn fra kundene. Det blir altså dyrere å frakte godset på jernbanen og det vil svekke godstogets konkurransekraft mot vei, sier administrerende direktør i CargoNet, Arne Fosen.

Positiv påvirkning

Godstransport på jernbane gir lavere klimagassutslipp og mindre lokal forurensning enn tungtransport på vei. Venstre går derfor inn for at godstogene skal slippe avgiften, slik at mer av godset kan fraktes på bane i stedet for vei.

- Venstre mener det er viktig å opprettholde jernbanens konkurransedyktighet for godstransport, og vi foreslår derfor full kompensasjon for den nye kjøreavgiften for godstog, også i rushtiden, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q.Raja.

- Bransjens klare melding har vært at kjørevegsavgiften vil redusere jernbanens konkurransedyktighet mot vei. Stortinget har vedtatt at mer gods skal over på jernbane og sjø. Da må dette følges opp i budsjettet, fortsetter Raja.

Venstre har også tidligere støttet NHO Logistikk og Transport i at det er behov for mer midler til jernbanen.

- Skikkelig grønt

- Vi har hatt støtte av mellompartiene og særlig Venstre i flere år på drift og vedlikehold av jernbane og det gir resultater. Punktligheten er nå på over 90 prosent og det har den ikke vært på flere år. Det bidrar til å gjenvinne tilliten til godstoget, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

- Når Venstre også støtter oss i synet på kjørevegsavgift så betyr det en opprettholdelse av jernbanens konkurransekraft. Det er skikkelig grønt, sier Kjensli.