Arkivbilde av Kreiss-vogntog på E6 ved Gardermoen i 2016.

Kabotasjestopp for Kreiss i Norge

Arbeidstilsynet har vedtatt å stanse alt av Kreiss' transportvirksomhet innenfor allmengjøringens virkeområde fra og med 20. januar, skriver Lastebil.no. Vi har levert all informasjon til tilsynet, skriver Kreiss til AT.no.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Vi kan bekrefte at det er sendt ut et vedtak om stans til det latviske transportselskapet Kreiss som gjelder for all transportvirksomhet i Norge innenfor allmenngjøringens virkeområde. Vedtaket gjelder fra 20. januar, sier seniorinspektør Mariann Nordal i Arbeidstilsynet i NLF-nettstedet Lastebil.no.

Kreiss har i lang tid vært i en konflikt med Arbeidstilsynet vedrørende avlønning av sine sjåfører under kabotasjeoppdrag i Norge, skriver Lastebil.no.

MTlogistikk.no har bedt om en kommentar til situasjonen fra det latviske transportselskapet Kreiss. Vi har mottatt svar fra Natālija Vihrova som er Public Relations Manager hos Kreiss. Under står svaret, oversatt fra engelsk:

Kreiss er et internasjonalt transportselskap med 2904 ansatte, og 2437 av disse er sjåfører. Selskapet opererer med utgangspunkt i EU-reguleringer og overholder alle internasjonale standarder.

Kreiss gir norske statlige institusjoner, inkludert Arbeidstilsynet all forespurt informasjon i rett tid. Den nåværende situasjonen er ikke en konflikt mellom Kreiss og Arbeidstilsynet, men snarere en prosess for å verifisere informasjonen som allerede er levert og som ennå skal fremlegges.

Det er forskjellig syn på hvordan informasjonen er forsinket, men all informasjon er gitt. 

Arbeidstilsynet har begrenset Kreiss' kommersielle virksomhet i Norge når det gjelder innenlandstransport/kabotasje inntil videre. Kreiss vil sende inn all ønsket informasjon for evaluering og vil bruke juridiske midler for å forsvare sine interesser.

Ansatte i Kreiss, som leverer tjenester i Norge, får lønn i henhold til kravene i norsk arbeidslovgivning og arbeidsavtalene i Norge blir supplert med lønnsavtaler.

Hvert år organiserer og gjennomfører store norske kunder uavhengige ekspertrevisjoner av Kreiss, for å sikre at Kreiss' virksomhet er i samsvar med forskriftene i norsk arbeidsrett og handelsrett.

Hvert av disse tilsynene ble bestått uten brudd på reglene eller vesentlige merknader.
Vi håper at denne situasjonen blir løst så snart som mulig.

Med vennlig hilsen,
Kreiss PR-avdeling

Powered by Labrador CMS