A.P. Møller-Mærsks allianse med MSC opphører om et år. Da vil det danske logistikkselskapet gå inn i en ny allianse, med tyske Hapag-Lloyd. Tyskerne vil på sin side tre ut av sin nåværende allianse "The Alliance".

Maersk og Hapag-Lloyd med samarbeid

Allianser innen flåteoptimalisering skifter stadig i shippingbransjen. Fra 1. februar 2025 vil A.P. Møller-Mærsk og Hapag-Lloyd inngå et langsiktig operasjonelt samarbeid for en kombinert flåtepool på rundt 290 fartøy som også vil skape ringvirkninger for konkurrenter og vareeiere verden over.

Publisert Sist oppdatert

Det dansk-tyske partnerskapet vil innebære at alliansen disponerer en flåtepool på rundt 290 fartøy med en samlet kapasitet på 3,4 millioner containere (TEU), der Maersk vil stille med 60 prosent og Hapag-Lloyd med 40 prosent. 

Totalt sett disponerer de to aktørene 967 skip per idag, med en samlet flåtekapasitet på 6,2 millioner TEU.

Samarbeidet vil ifølge pressemeldingen dekke syv handelsruter og består av 26 hovedlinjetjenester, supplert av et globalt nettverk av dedikerte shuttletjenester. 

Målet med dette nye nettverket er å levere en planlagt pålitelighet over 90 prosent når nettverket er fullt innfaset. Dette vil gi bedre tjenestekvalitet og transittider på mange større oversjøiske "havn-til-havn"-korridorer. Samarbeidet vil også bidra til å styrke rederienes ambisjoner om å tilby integrerte "ende-til-ende"-tjenester for logistikkundene, og gi kundene fleksibilitet til å velge andre transportmoduser som innlandsjernbane, lekter eller lufttransport, i tillegg til sjøtransport.

Erstatter 2M med Gemini Cooperation

Det dansk-tyske samarbeidet går under navnet "Gemini Cooperation", og vil gå live fra 1. februar neste år. Dette er kun dager etter at 2M-alliansen mellom A.P. Møller-Mærsk og MSC opphører i januar 2025.

A.P. Møller-Mærsk og MSC, verdens to største aktører innen containerbasert sjøfrakt, har siden 2015 samarbeidet om flåteoptimalisering i den såkalte 2M-alliansen. Alliansens avtaleperiode var i utgangspunktet ti år, og opphører når avtaleperioden er ferdig. 

2M-alliansen besto i utgangspunktet kun av A.P. Møller-Mærsk og MSC, men de har også inngått samarbeidsavtaler med andre rederier. For eksempel har ZIM, et israelsk containerrederi, inngått en strategisk samarbeidsavtale med 2M-alliansen. Denne avtalen var ikke en full integrasjon av ZIM i 2M-alliansen, men heller en operasjonell samarbeidsavtale på visse handelsruter. Dette samarbeidet tillot ZIM å dra nytte av 2M-alliansens nettverk og kapasiteter på utvalgte ruter, mens det også ga Maersk og MSC tilgang til markeder der ZIM hadde sterk tilstedeværelse.

Slike samarbeidsavtaler er ikke uvanlige i containerfraktindustrien, ettersom rederier søker å optimalisere sine nettverk og flåtekapasiteter gjennom strategiske partnerskap. Disse avtalene kan variere i omfang og varighet, og er ofte skreddersydd for å møte spesifikke behov eller markedsforhold.

Alliansen sprekker - var største aktør i The Alliance

The Alliance

    Medlemmer er:

    • Hapag-Lloyd - tysk containerrederi. Verdens femte største målt i flåtekapasitet.
  • Ocean Network Express (ONE) - Et joint venture av japanske rederier som inkluderer "K" Line, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), og Nippon Yusen Kaisha (NYK). Verdens sjette største målt i flåtekapasitet.
    • Hyundai Merchant Marine (HMM) - Et sørkoreansk containerrederi. Verdens åttende største målt i flåtekapasitet.
  • Yang Ming Marine Transport Corporation - Et taiwansk containerrederi. Verdens niende største målt i flåtekapasitet.

Også Hapag-Lloyd har vært en del av en større flåteallianse, passende nok kun omtalt som "The Alliance". I denne var det tyske rederiet den største aktøren. At trer ut av denne vil markere en betydelig endring for alliansen. Hapag-Lloyds utgang vil sannsynligvis kreve en omstrukturering av alliansen, enten ved å justere eksisterende ruteplaner og ressurser blant gjenværende medlemmer eller ved å tiltrekke seg et eller flere nye medlemmer for å erstatte den kapasiteten og nettverksdekningen som Hapag-Lloyd tilbød alliansen.

Det er vanskelig  å gi noen nøyaktig spådom, men det er nærliggende å tro at Hapag-Lloyds overgang til et samarbeid med Maersk og deres utgang fra The Alliance vil medføre et betydelig skifte i containertransportindustrien, og det vil sannsynligvis føre til videre endringer og tilpasninger blant de store shippingalliansene.

Kilder: Pressemelding.

Powered by Labrador CMS