Slik vil Ap stanse sosial dumping

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen mener at nok er nok, og lanserer sju punkter for å hindre sosial dumping i transportsektoren.

Publisert Sist oppdatert

Trettebergstuen mener Norge må vurdere ytterligere innstramninger i retning av den finske modellen. Finland har innført en snevrere tolking av hva som utgjør en kabotasjetur. Der tillater et kabotasjeoppdrag kun én lasting og én lossing. 

– Følger vi den finske forståelsen av kabotasje vil det ikke være mulig å utføre flere oppdrag på samme kjøretur, sier Trettebergstuen på arbeiderpartiet.no.

De sju tiltakspunktene:

1. Solidaransvar. Innføre solidaransvar slik at transportkjøperne er solidarisk ansvarlige for kostnader og skikkelige forhold for sjåfører og kjøretøyene fra de selskapene de kjøper tjenester fra.

2. Utvidede kontroll og sanksjonsmuligheter for Vegvesenet. Gi vegvesenet og politiet mulighet for å holde igjen kjøretøy og forsterke samhandlingen mellom vegvesenet og påtalemyndigheten

3. At det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før de krysser grensa.

4. Økt arbeid mot transportkriminalitet.

5. Strengere regler for utenlandske transportselskap som tar på seg oppdrag internt i Norge (kabotasje).

6. Økte krav til utstyr og kompetanse for vinterføre, som for eksempel krav til glattkjøringskurs og skikkelige vinterdekk, samt økt vinterberedskap.

7. Innføre regionale verneombud for transportsektoren, som kan bidra til å få oversikt og avdekke ulovlige og andre uønskede forhold.