Azane Fuel Solutions er et norsk selskap som utvikler verdens første bunkringsterminal for ammoniakk

Vil tilby bunkringsskip med ammoniakk til verdens største havner

Azane Fuel Solutions har lanserer et konsept for bunkringsskip for ammoniakk, og vil tilby løsningen til Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Singapore og store havner.

Publisert

Azane Fuel Solutions, det norske selskapet som utvikler verdens første bunkringsterminal for ammoniakk, og Amogy Inc, utvikleren av ammoniakk-til-kraftteknologi, har signert en intensjonsavtale som innebærer å utforske den tekniske og kommersielle gjennomførbarheten av å integrere Amogys ammoniakk-til-kraftsystem om bord på et bunkringsskip utviklet av Azane.

- Vårt mål med det nye bunkringsfartøyet er å muliggjøre reduksjon av karbonutslippene fra shippingindustrien. Det er derfor helt naturlig å sørge for at fartøyet selv har så lavt utslipp som overhode mulig. Amogy har utviklet en unik og lovende teknologi som kan bidra til at vi når vår strategiske ambisjon om å tilby nullutslipps-bunkerløsninger for havgående skip, sier Håkon Skjerstad, administrerende direktør i Azane Fuel Solutions.

Avtalen innebærer å utforske den tekniske og kommersielle gjennomførbarheten av å integrere Amogys ammoniakk-til-kraftsystem om bord på et bunkringsskip utviklet av Azane. Til venstre Håkon Skjerstad CEO Azane Fuel Solutions og Christian Berg daglig leder Amogy Norway AS.

Samarbeidet inkluderer også utforskning av den tekniske og kommersielle gjennomførbarheten av å integrere Azanes løsning for drivstofftilførsel av ammoniakk i Amogys Power Pack.

Azane har utviklet et konsept for et bunkringsskip som bruker ammoniakk som drivstoff og et komplett system for håndtering av ammoniakklast. Selskapet søker nå løsninger som muliggjør karbonfri drift for bunkringsskipet. Når det er fullt utviklet, planlegger Azane å tilby ammoniakk-bunkringsskipene til havner som Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Singapore og andre nøkkelhavner.

Med Amogys løsning vil det planlagte bunkringsskipet kunne oppnå nullutslipp uten at det går på bekostning av operative og sikkerhetsmessige krav, opplyser selskapene i en pressemelding.

Målet er å samarbeide om et pilotprosjekt for å utvikle bunkringsskipet med ammoniakk-til-kraftløsningen for kommersielle drift.

- Ved å bruke teknologien vår kan Azane Fuel Solutions levere ren ammoniakk til skip globalt og unngå utslipp fra bunkringsoperasjonen. Dette vil være den første i sitt slag for dette segmentet. Bunkringsløsninger er en sentral brikke i puslespillet for å gjøre ammoniakk tilgjengelig som et utslippsfritt drivstoff, sier Christian W. Berg, administrerende direktør i Amogy Norway.

Powered by Labrador CMS