Enova planlegger to nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy. Programmene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden.

Enova-program for ammoniakk- og hydrogen-skip

Enova planlegger nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy med lansering i 2024.

Publisert

De nye støtteprogrammene skal bidra til å etablere de første lønnsomme verdikjedene for hydrogen og ammoniakk på sjøen ved å stimulere etterspørselssiden. Nå inviterer Enova markedet til å gi innspill til den endelige utformingen av programmene.

- Den norske maritime næringen ligger i front i den grønne omstillingen, men vi er ennå ikke kommet langt nok. Enova støtter de som går foran og vi legger nå til rette for å få en enda sterkere utvikling innenfor nullutslippsteknologi. Derfor ønsker vi å få etablert lønnsomme verdikjeder for hydrogen og ammoniakk, med tilstrekkelig antall aktører både på tilbyder- og etterspørselssiden til at vi får et fungerende marked i tidligfase, sier Elin Ulstad Stokland, seniorrådgiver i Enova i en pressemelding.

Enova inviterer til webinar omkring de planlagte programmene 24.august. Les mer om programmene og meld deg på webinar her.

Enova har siden 2020 støttet 16 større fartøy med hydrogen og ammoniakk som drivstoff. I tillegg har Enova støttet fem knutepunkter for produksjon av hydrogen som drivstoff til maritim sektor. Samlet støtte innenfor satsingen nærmer seg nå 2 000 millioner kroner.

- Selv om de første fartøyene ennå ikke er på vannet, mener vi at tiden er moden for å flytte støtte til fartøy som skal driftes med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff over i særskilte støtteprogrammer og dermed spisse satsingen ytterligere, sier Ulstad Stokland.

Hovedformålet med de nye støtteprogrammene er å stimulere etterspørselssiden enda sterkere enn tidligere, slik at det blir flere fartøy på sjøen på kortere sikt. Dette vil bidra til å redusere nettverksbarrieren i disse markedene i dag - utfordringen knyttet til at det trengs flere aktører i markedet både på tilbyder- og brukersiden for å få i gang omstillingen mot hydrogen- og ammoniakkdrift i fartøy.

- I tillegg vil programmet bidra til å redusere merkostnaden for investering og drift av hydrogen- og ammoniakkfartøy gjennom videre teknologiutvikling, sier Ulstad Stokland.

De to programmene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» skal gjennomføres som konkurranse i tråd med rammene for såkalt «competitive bidding». Maksimal støttesats vil være opp til 80 % av godkjente merkostnader for prosjektene og Enova legger opp til to søknadsfrister per program per år.

- Vi setter opp programmene slik for å kunne bidra best mulig til utvikling av begge verdikjedene. Slik vil vi også kunne arbeide mest effektivt med de barrierene som markedet opplever innenfor de to drivstoffene, sier Ulstad Stokland.

Programmet er planlagt å vare ut 2026 og skal evalueres i løpet av denne perioden.

Powered by Labrador CMS