Trenger 100 milliarder til gods på bane

Jernbaneverkets perspektivanalyse viser at det trengs investeringer på jernbanenettet på 500 milliarder kroner fram til 2050.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som en del av arbeidet med den kommende nasjonale transportplanen har Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor lagt fram sine perspektivanalyser for de kommende 30 årene. Perspektivanalysen fra Jernbaneverket ble lagt fram av Jernbanedirektør Elisabeth Enger mandag.

Les Statens vegvesens analyse her: Veinettet trenger 1000 milliarder

Jernbaneverket har anslått et samlet investeringsbehov på cirka 500 milliarder kroner fram til 2050. Av dette vil 400 milliarder være tiltak for persontrafikken og om lag 100 milliarder for gods.

- Trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Derfor er det nødvendig med dobbeltsporutbygging i de fire største byregionene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Da kan tre ganger så mange ta toget til og fra jobb. Togene vil gå oftere, raskere og mer punktlig, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Godstog har tapt terreng til vogntog på veiene. Godsmengdene forventes også å øke betydelig i årene som kommer. Det er beregnet at det blir dobbelt så mye godstrafikk i 2050 som i dag.

En stor økning i godsvolumet på norsk jernbane krever at kapasiteten på det norske nettet økes. Dette vil blant annet innebære kryssingsspor for lengre godstog (750 meter), nye og fornyede terminaler i Oslo-området, Bergen og Trondheim og dobbeltspor på Ofotbanen. Jernbaneverket vurderer også elektrifisering av Solør- og Rørosbanen, sammenkobling av Gjøvik- og Dovrebanen og etablering av redundante løsninger på Bergens- og Sørlandsbanen.

Sterkere satsing på internasjonale transporter blir viktig. Sverige og Danmark knytter seg nå tettere til kontinentet med nye jernbaneforbindelser for godstog. Togforbindelsen Femern Belt mellom Danmark og Tyskland åpner i 2021. Den vil legge til rette for 78 flere godstog i døgnet mellom kontinentet og Norden. 

– Dersom Norge kobler seg mer effektivt til det nye nordiske godsnettet, får vi mer av den tunge godstrafikken over på jernbane. Kommer godset til Norge med tog, går det også videre i Norge med tog, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Powered by Labrador CMS