Ytterligere lønn for strevet til "Godsgeneral" i Jernbaneverket, Roger Kormeseth. Foto: Per Dagfinn WoldenFoto: Per Dagfinn Wolden

Selve godsnavet skal opprustes

Alnabruterminalen skal oppgraderes for 4,5 milliarder kroner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Første byggetrinn i oppgraderingen av Alnabruterminalen er kanskje det viktigste enkelttiltaket som skal starte i neste stortingsperiode.

Regjeringen og samarbeidspartiene setter av 5,5 milliarder kroner de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransporten på jernbane.

Selve navet

Oppgradering av Alnabruterminalen har vært etterspurt av bransjen i en årrekke.

– Alnabruterminalen er selve navet i godstransporten. Hvis ikke den fungerer, så fungerer ikke godstransporten, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport til NTB.

– I tillegg er det viktig å ta vare på det vi har i dag, gjennom å sette av tilstrekkelig med midler til drift og vedlikehold, sier Kjensli.

18 milliarder til gods på bane

I alt har godspakken i Nasjonal transportplan (NTP) en ramme på 18 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2029.

– Det legges nå fram en omfattende satsing på gods på jernbane de neste 12 årene. Jeg er glad for at Alnabruterminalen er prioritert slik at vi får effektiv containertransport inn og ut av byen, sier Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde til NTB.

Noe av det første som skal gjøres på Alnabru er å skifte ut signalanleggene. Vedlikehold og oppgradering av signalanlegg og styringssystemer er andre sentrale elementer.

– Denne pakken er tre ganger så stor som godspakken vi la fram i 2015. Det settes av 916 millioner kroner hvert år i første seksårsperiode for å gjøre det mer attraktivt for godstransporten å velge bane framfor vei, sier leder Nikolai Astrup (H) i Stortingets transportkomité.

Omfattende godspakke

Helheten i Nasjonal transportplan blir først kjent i statsråd 5. april, men lekkasjene har vært mange og hyppige.

Godspakken skal også omfatte ny godsterminal på Torgård sør for Trondheim med elektrifisering av banestrekninger med dieseldrift, nye banekoblinger og dobbeltspor, samt terminaltiltak på Bergensbanen, Vestfold- og Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Østfoldbanen.

I dag omsetter godstransport på bane for mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i året.

Ytterligere lønn for strevet

Dette innbærer at "Godsgeneral" i Jernbaneverket, Roger Kormeseth, får ytterligere lønn for strevet.

Den forrige NTP-lekkasjen med 6,5 milliarder kroner til Godspakke Innlandet mente Kormeseth åpnet nye dimensjoner for godstransporten.

Han har siden august 2015 vært engasjert som "godsgeneral" i Jernbaneverket med ansvar for å utvikle en ny godsstrategi for jernbanen og for å få mer gods over på bane.

Han har som spesialrådgiver hatt en sentral rolle for en helhetlig godspakke for Innlandet.

Oppdraget løper fram til sommeren. Kormeseth vil da tiltre stillingen som rådgiver i Flowchange.

Powered by Labrador CMS