Ny godskorridor til Oslo

Oslo blir et viktig ledd i nye Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jernbanekorridoren er operativ fra 10. november 2015, og for Oslos del senest 10. november 2018. Fra norsk side arbeides det for at den norske delen av korridoren skal være operativ fra starten av.

Attraktiv

- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med en forskriftsendring som Samferdselsdepartementet nylig har fastsatt.

Norge representert

EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø.

Les mer om korridorene her

Det er styringsgruppen for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider regler for godsprioriteringer og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren. Norge er representert i styringsgruppen ved Jernbaneverket.

Får prioritet

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet på jernbanesporet enn i dag.

- Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Jeg ønsker derfor godskorridoren velkommen og er svært fornøyd med at vi nå har sørget for en utvidelse av korridoren til Oslo og Norge, sier samferdselsministeren.

Du kan også lese om den nye korridoren i Transport Inside.

Powered by Labrador CMS