Mer fart med Hoksrud

Bård Hoksrud åpnet ny strekning med 110 km/t torsdag.

Publisert

Denne gangen var det strekningen Solli-Årvoll i Østfold.

- Vi følger opp det vi har lovet i regjeringsplattformen, og øker fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Følger opp

Tidligere i oktober ble også strekningene fra Eik i Buskerud til Hanekleiva i Vestfold og strekningene Helland bru - Kopstad og Gulli - Langåker i Vestfold skiltet opp til 110 km/t.

Følgende strekninger har etter dette fartsgrense 110 km/t:

Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)

Helland bru – Kopstad (ca 5 km)

Kopstad – Gulli (ca.14 km)

Gulli – Langåker (ca. 25 km)

Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)

Sky – Langgangen (ca. 11 km)

Solli – Årvoll (ca 16,5 km)

Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund (22 km)

For tur

Videre er strekningene Ås – Mosseporten og Berger - Kolomoen planlagt for 110 km/t. Disse vil etter planen bli åpnet for fartsgrense 110 våren 2015.’

Vegdirektoratet gjør for øvrig nå en gjennomgang av hele fartsgrensesystemet. Nye strekninger med fartsgrense 110 km/t vil bli vurdert i lys av det videre arbeidet.