Godstog på vei over Minnesund bru. I dag går det fortsatt godstog her, for å kjøre videre på Rørosbanen.
Godstog på vei over Minnesund bru. I dag går det fortsatt godstog her, for å kjøre videre på Rørosbanen.

Vil bevilge 120 millioner i godstogstøtte for 2023

– Den økonomiske situasjonen er kritisk for flere aktører i bransjen etter at jernbanebroen over Lågen kollapset, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har lagt frem et forslag for Stortinget om å bevilge 120 millioner kroner til 2023 i en midlertidig støtteordning for godstogselskap som er rammet a driftsstansen på Dovrebanen etter ekstremværet Hans, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Regjeringen vil komme tilbake til behovet for støtteordninger i 2024 i forslaget for statsbudsjett.

– Regjeringen ønsker å frakte mer gods på jernbanen, og da er det viktig å sikre den økonomiske bærekraften til togoperatørene frem til Dovrebanen åpner igjen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det vil være mulig å søke om tilskudd for tap fra samme dag som Rankdlev bro ved Ringebu kollapset 14. august i år. Ordningen skal dekke 95 prosent av tapet som mottakerne av tilskudd har hatt som følge av brokollapsen. Målgruppen er godstogoperatører som på tidspunktet for brokollapsen var tildelt ruteleie for å frakte gods på Dovrebanen og som har hatt direkte tap som følge av kollapsen. Dette vil for kombitog i praksis si CargoNet og Onrail.

CargoNet har tidligere anslått at de taper rundt en million kroner daglig så lenge Dovrebanen er stengt. 

Jernbaneverket vil ha ansvaret for å forvalte den midlertidige ordningen.

Årlig fraktes gods som tilsvarer over 180.000 trailere på Dovrebanen. En tredjedel av landtransporten mellom Oslo og Trondheim går på bane. Gods- og persontrafikken videre nordover til Bodø er også sterkt berørt.

Powered by Labrador CMS