En lang rekke utenlandske biler sto tirsdag morgen snøfast på Fugleåsen. Se NLFs video nederst i saken.
En lang rekke utenlandske biler sto tirsdag morgen snøfast på Fugleåsen. Se NLFs video nederst i saken.

Utlendinger mye farligere på veien

Beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI), viser at utenlandske vogntog har tre ganger høyere ulykkesrisiko. Samtidig viser video skremmende dårlige vogntog på vei ut på norske veier.

Publisert

Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer, melder TØI. Deres rapport fra 2016 har dokumentert at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler.

De har også dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

På bakgrunn av dataene konkluderte forskerne med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: (1) Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veger og (2) Vinterkjøring.

Tirsdag var Norges Lastebileier-forbund på plass på Fugleåsen døgnhvileplass i Ski. Der sto mange utenlandske vogntog og ikke kom av flekken på flatmark, etter det siste døgnets snøfall. Likevel var det på vei ut på norske vinterveier, bare det fikk rugget seg ut.

Se videoen her: