Erfaringer fra blant annet terminaltraktorer på batteridrift gir økt kunnskap om elektrifisert godstransport. Dette er et godt grunnlag for å ta kunnskapen ut på veien. (foto: Richard Kienberger)
Erfaringer fra blant annet terminaltraktorer på batteridrift gir økt kunnskap om elektrifisert godstransport. Dette er et godt grunnlag for å ta kunnskapen ut på veien. (foto: Richard Kienberger)

Tungtransportens el-løsning

- Energisektoren kan bidra til konkurransedyktige og verdiskapende løsninger for utslippsfri tungtransport.

Publisert

Det hevder Erling Sæther i Flowchange. Han er prosjektleder for mulighetsstudien som vurderer helelektriske tungtransportløsninger på oppdrag av Statens vegvesen (SVV).

Inntil 60 tonn

Helelektrisk trekkvogn som kan håndtere en totalvekt på inntil 50-60 tonn totalvekt finnes ikke i Norge i dag. Det må påregnes at et vogntog dimensjonert for 50 tonn med stigning på ca. 130 meter på strekningen fra Oslo Havn til Alnabru forbruker 2,3 kwh pr. kilometer tilsvarende 4,5-5 liter diesel pr. mil. El-motorer er langt mer energieffektive enn dieselmotorer som har en effekt på 30-40 prosent.

El fra Stavanger til Trondheim

Forskningsprosjektets mål er å utrede mulighetene for elektrifisering av vegtransport langs E39 fra Stavanger til Trondheim.

Forskningsprosjektet vil ikke i seg selv føre fram til realisering av elektriske løsninger, men fremskaffe kunnskapsgrunnlaget for løsningene.

To strekninger er vurdert

Utkjøringen av containere fra Oslo Havns containerterminal. Volumet er totalt 202.000 containere med 1,2 mill. tonn totalvekt. Transporten utgjør 140.000 rundturer med lastebil, 3,8 mill. liter diesel, 10.000 tonn utslipp av CO2 og 25 tonn NOx. En aktuell strekning for en pilot er skytteltrafikken av containere mellom havnas containerterminal og Bane Nors jernbaneterminal på Alnabru.

Den andre strekningen er transport av flytende karbon som fanges fra de nåværende utslipp fra Klemetsrudanlegget AS i Oslo Kommune. Omfanget er 400.000 tonn, vil omfatte mellom 20-30 tankbiler i skytteltrafikk, 300.000 liter diesel, 600 tonn CO2. Beslutningen om karbonfangst fra Klemetsrudanlegget tas ventelig medio 2018.

Enger og Bring markedsledere

Bilselskapene Enger Transport og Bring Cargo er markedsledere innen containertrekker-bransjen.

Øvrige selskaper som tilbyr trekketjenester er Kaffetrans, Andersen&Mørck AS, Collicare AS, Team Relocations as, DSV AS, Norsteve AS og Trekkern.