Her kan man søke opp datasett på norsk og engelsk og å få informasjon om hva datasettet dekker.

Selve datasettene ligger fremdeles hos de ulike dataeierne, men transportportalen medfører en forenkling for brukerne ved at de får rask oversikt over hvilke datasett som finnes, hvor de finnes, og med lenke til hvor datasettene kan hentes. Datasettene er tilgjengelige på standardiserte og spesifiserte dataformater.

Gir mulighet for bedre reisetjenester 

- Vi er svært glade for at vi nå kan tilby en samlet inngang til alle data. Det gjør det lettere for utviklere å lage tjenester som kombinerer eksempelvis kollektiv og vegtransport – helt tråd med målet om å unngå økning i biltrafikken, sier prosjektleder Mette Hendbukt.

- Enklere tilgang til data gir også muligheter for at du og jeg kan tilbys enda bedre digitale mobilitets-tjenester. Det blir i tillegg enklere for utlendinger å finne frem til norske transportdata når vi viser dem i en portal som er lik tilsvarende portaler i resten av EU/EØS, sier hun.   

Svarer på EU-krav

Transportportal.no er Norges svar på krav i EUs ITS-direktiv om etablering av nasjonale tilgangspunkt for veg- og transportdata.

ITS-direktivet understreker at tilgang til vei- og transportdata med kjent kvalitet er nødvendig for å kunne utvikle digitale reise- og rutetjester, for å støtte samvirkende ITS-tjenester og for å legge til rette for automatisert transport.

Statens vegvesen har, sammen med Jernbanedirektoratet og Entur stått for utviklingen av Transportportal.no. Driften av den nasjonale inngangsporten til vei-, trafikk og mobilitetsdata har Brønnøysundregistrene hånd om.